100 jaar Vincio Wonen

Op 12 augustus 1919 werd in Heerlen Woningstichting De Voorzorg opgericht. De mijnindustrie zorgde aan het begin van de vorige eeuw voor grote economische bloei in Zuid-Limburg.

Ook veel inwoners uit noordelijke provincies en de huidige Randstad, waar weinig werk was, kwamen naar het zuiden om hier een bestaan op te bouwen. Woningbouwvereniging De Voorzorg werd opgericht om de huisvesting voor deze nieuwkomers in Limburg te verbeteren, in het bijzonder voor de protestant-christelijke gemeenschap. Meezenbroek in Heerlen stamt uit die tijd. 

2019

Precies 100 jaar na onze oprichting maken wij ons onder de naam Vincio Wonen sterk voor kwalitatief goed en betaalbaar wonen in prettige en veilige wijken in Parkstad Limburg. Vincio is een oud Latijns woord dat voor ‘verbinden’ staat. En dat is precies wat wij als woningcorporatie willen doen. Wij willen een verbinder zijn voor onze huurders en woningzoekenden, de regio en onze maatschappelijke partners. In onze nieuwe naam zijn de woorden ‘Vincio’ en ‘Wonen’ onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want wonen, daar gaat het natuurlijk om. Vincio Wonen wil ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen in hun woning en in hun wijk. Ook willen we een goede werkgever zijn waar medewerkers zich thuis voelen.

Terug
Terug
Vinco Wonen