Huurbeleid 2021

Vincio Wonen heeft voor het jaar 2021 huurbeleid opgesteld met daarbij de meest gestelde vragen. Samen thuis geven: 'Een betaalbare huur'.

Goed nieuws! 

De overheid heeft besloten om de huur in 2021 niet te verhogen voor de sociale huurwoningen. Dit houdt in dat het huurverhogingspercentage voor deze woningen in 2021 op 0% wordt vastgesteld. Aangezien er dus niets wijzigt in de huursamenstelling, ontvangen deze huurders dit jaar geen brief van Vincio Wonen. 
Voor de woningen in de vrije sector en de garages en parkeerplaatsen, volgt Vincio Wonen het beleid van de overheid om deze te verhogen met 2,4%. Deze huurders ontvangen van ons per post bericht over de nieuwe huurprijs per 1 juli 2021.  

Eenmalige huurverlaging 2021: goed nieuws voor veel huurders

Goed nieuws voor bewoners die een sociale huurwoning bij Vincio Wonen huren en een hoge huur hebben in verhouding tot hun inkomen. Mogelijk krijgt u eenmalig een huurverlaging. We leggen graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt. Het belangrijkste: als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan heeft u automatisch een brief van ons ontvangen vóór 1 april

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van:
- de hoogte van uw netto huur: hoger dan € 633,25 en lager dan € 752,34;
- uw (gezamenlijk) inkomen;
- de samenstelling van uw huishouden.

U hoeft de huurverlaging niet zelf aan te vragen. Vincio Wonen heeft uitgezocht welke huurders in aanmerking komen voor een huurverlaging. Hiervoor hebben wij een inkomensverklaring opgevraagd bij de Belastingdienst. Wanneer uit deze verklaring blijkt dat de huur te hoog is in verhouding tot uw inkomen, dan verlagen we de huur met ingang van 1 mei 2021. Huurders die in aanmerking komen voor huurverlaging, hebben vóór 1 april een brief van ons ontvangen. 

U voldoet aan alle voorwaarden, maar u heeft vóór 1 april geen brief van ons ontvangen?

De Belastingdienst kijkt naar het inkomen dat u had in 2019. Indien uw inkomen in 2020 is gedaald, komt u mogelijk toch in aanmerking voor huurverlaging. Uw inkomen moet dan minimaal zes maanden lang lager zijn dan de geldende inkomensgrens. In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen. 

Klik hier voor het formulier huurverlaging 

Voorwaarden voor huurverlaging

Hieronder ziet u wat de voorwaarden zijn in verschillende situaties.

Samenstelling huishouden Inkomen lager dan Netto huur hoger dan Verlaging netto huur naar
1 persoon € 23.725,- € 633,25 € 633,25
1 persoon met AOW € 23.650,- € 633,25 € 633,25
2 personen € 32.200,- € 633,25 € 633,25
2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd)
 
€ 32.075,- € 633,25 € 633,25
3 of meer personen € 32.200,- € 678,66 € 678,66
3 of meer personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd) € 32.075,- € 678,66 € 678,66

Goed om te weten

• Is uw netto huur (dit is de huur zonder de servicekosten) lager dan € 633,25? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.
• Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning. 
• De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in huis woont.

Mijn inkomen is na 2019 verminderd. Kan ik dan huurverlaging aanvragen? 

Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen heeft dan de inkomensgrens? Dan heeft u wellicht ook recht op huurverlaging, maar moet u het wel zelf bij ons aanvragen. Uiteraard moet de kale huurprijs wel boven de hierboven vermelde huurgrens liggen. 
 
U kunt de eenmalige huurverlaging aanvragen vanaf 1 mei 2021 tot 31 december 2021 middels onderstaand formulier. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand nadat u bericht van ons heeft gehad over de invoering van de huurverlaging. Als u bijvoorbeeld in augustus ons bericht krijgt, dan gaat de huurverlaging in per 1 oktober 2021. 

Krijgt u bericht dat wij uw huurprijs niet verlagen, dan kunt u eventueel naar de Huurcommissie om een uitspraak te vragen als u vindt dat wij de huurprijs ten onrechte niet verlagen. 

Heeft deze huurverlaging effect op mijn huurtoeslag? 

Ja, deze verlaging kan betekenen dat u iets minder huurtoeslag ontvangt. Dus geef op tijd de nieuwe kale huur door bij de Belastingdienst, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan en u geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst. 

Terug
Terug
Vinco Wonen