Reparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden
Reparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden
TestReparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden

Huurtoeslag

Vincio Wonen moet net zoals alle andere woningcorporaties in ons land bij het verhuren van sociale huurwoningen ‘passend toewijzen’. Dat staat sinds 2016 in de herziene Woningwet. ‘Passend toewijzen’ houdt in dat mensen geen woning mogen huren die te duur voor hen is.

Heeft u recht op huurtoeslag?

Hieronder ziet u tot welke huurprijs wij woningen aan u mogen aanbieden.

 • U bent alleenstaand
  Jaarlijks bruto inkomen tot € 22.700 (Voor AOW-gerechtigden € 22.675
  Maximale huurprijs (excl. servicekosten) € 607,46 *

 • U heeft een 2-persoonshuishouden
  Jaarlijks bruto inkomen tot € 30.825 (Voor AOW-gerechtigden € 30.800)
  Maximale huurprijs (excl. servicekosten) € 607,46 

 • U heeft een ​​3-persoonshuishouden of meer
  Jaarlijks bruto inkomen tot € 30.825 (Voor AOW-gerechtigden € 30.800)
  Maximale huurprijs (excl. servicekosten) € 651,03

* Huurtoeslag voor jongeren onder 23 jaar alleen bij woningen tot € 424,44


Heeft u geen recht op huurtoeslag?

Als uw inkomen hoger is dan € 30.825 (alleenstaanden € 22.700) heeft u geen recht op huurtoeslag. Als uw inkomen onder € 38.035 blijft, kunt u een woning huren tot een maximale huurprijs van € 720,42. Hieronder ziet u op welke woning u op basis van uw inkomen kunt reageren.

 • U bent alleenstaand
  Jaarlijks bruto inkomen van € 22.700 tot € 38.035
  (Voor AOW-gerechtigden van € 22.675 tot € 38.035)
  Huurprijs (excl. servicekosten) < € 720,42
   
 • U heeft een 2- of meerpersoonshuishouden
  Jaarlijks bruto inkomen van € 30.825 tot € 38.035 (Voor AOW-gerechtigden van € 30.800 tot € 38.035)
  Huurprijs (excl. servicekosten) < € 720,42
   
 • U heeft een 1- of meerpersoonshuishouden
  Jaarlijks bruto inkomen hoger dan € 38.035
  Huurprijs (excl. servicekosten) > € 720,42
Terug
Terug
Vinco Wonen