Disclaimer

Vincio Wonen besteedt veel aandacht aan de website en vernieuwt regelmatig de informatie die er gepubliceerd staat. Wijzigingen aan de informatie van onze website kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf worden aangebracht.  

Vincio Wonen geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze website, noch op de juistheid van de informatie of de inhoud ervan. Er kunnen op geen enkele manier juridische rechten ontleent worden aan de informatie of de inhoud van de website, noch kan Vincio Wonen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen of andere negatieve gevolgen, in welke vorm dan ook,  die voortkomen uit het gebruik of raadpleging van de informatie of de inhoud van deze website.

Alle inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is bezoekers niet toegestaan om informatie of inhoud die ooit gepubliceerd is op deze website openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Vincio Wonen.


Persoonlijke informatie, persoonsgegevens en privacy

U kunt deze website bezoeken zonder dat u ons persoonlijke informatie verstrekt. Er zijn echter diensten die Vincio Wonen biedt waarbij het noodzakelijk is om wel persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Vincio Wonen vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van die diensten.

Vincio Wonen verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten, ter bestrijding van fraude en/of betalingsachterstanden of overlast. In deze gevallen verwerken we niet meer dan de noodzakelijke persoonsgegevens. Al onze verwerkingen van persoonsgegevens zijn accuraat, toereikend, relevant en worden zorgvuldig en behoorlijk gedaan. Bovendien zijn al onze verwerkingen in overeenstemming met de wet. 


Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. Vincio Wonen is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de informatie of inhoud die op andere websites gegeven wordt. Ook is Vincio Wonen niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor privacybescherming op die andere websites.

Vincio Wonen heeft het recht om deze disclaimer of inhoud ervan te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Terug
Terug
Vinco Wonen