Vrijdag 7 juni is ons kantoor gesloten. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar!
Vrijdag 7 juni is ons kantoor gesloten. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar!
TestVrijdag 7 juni is ons kantoor gesloten. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar!

Een klacht indienen

Vincio Wonen hecht veel waarde aan tevreden huurders. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Of bent u van mening dat u onjuist bent behandeld? Dan horen wij dat graag van u.

Zoektermen: klacht, probleem, klachten, aanklacht, beklag, bezwaar

 • Stap 1: uw klacht indienen
  U kunt uw klacht melden via onze Klantenservice via 045 - 522 32 55, [email protected] of het contactformulier. Hopelijk lukt het ons om uw klacht met de betreffende medewerker of zijn/haar leidinggevende direct op te lossen.

  Ik wil een klacht indienen
   
 • Stap 2: formele klacht indienen
  Als het niet lukt om de klacht informeel op te lossen, kunt u een formele klacht indienen. Hiervoor stuurt u een e-mail naar [email protected]. Na ontvangst neemt de directeur-bestuurder uw klacht in behandeling. Binnen 4 weken heeft u een schriftelijk antwoord. Meestal is het probleem hiermee verholpen.
 • Komt u er samen met Vincio Wonen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie Qwestie. Dit is de gezamenlijke, onafhankelijke klachtencommissie van woningcorporaties Vincio Wonen, Maasvallei, Servatius en Woonpunt. Wordt uw klacht door Qwestie in behandeling genomen, dan beoordeelt de onafhankelijke commissie de klacht en brengt een advies uit. Qwestie stuurt dit advies zowel naar u als huurder als naar het bestuur van Vincio Wonen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Vincio Wonen is niet verplicht om het advies over te nemen. Vincio Wonen moet wel een gegronde reden hebben om van het advies af te wijken. Kijk voor informatie over het indienen van klachten op de website van Qwestie of klik hier voor het klachtenreglement van Qwestie. Vind u dat uw klacht dan nog niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u terecht bij de Huurcommissie. Kijk voor meer informatie op de website van de Huurcommissie.

Goed om te weten!

Eventuele klachten over huurprijsaanpassingen en/of servicekosten dient u niet in bij de klachtencommissie, maar bij de landelijke Huurcommissie. 

Bent u het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging? Vertoont uw woning ernstige gebreken? Of wilt u bezwaar maken tegen de afrekening servicekosten? Bespreek het eerst met Vincio Wonen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een onderzoek laten instellen door de landelijke huurcommissie. Kijk voor meer informatie op: www.huurcommissie.nl.

Terug
Terug
Vinco Wonen