Welkom op onze nieuwe website!

Een klacht indienen

Vincio Wonen hecht veel waarde aan tevreden huurders. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Of bent u van mening dat u onjuist bent behandeld? Dan horen wij dat graag van u.

 • Stap 1: uw klacht indienen
  U kunt uw klacht melden via onze Klantenservice via 045 - 522 32 55, info@vinciowonen.nl of het contactformulier. Hopelijk lukt het ons om uw klacht met de betreffende medewerker of zijn/haar leidinggevende direct op te lossen.

  Ik wil een klacht indienen
   
 • Stap 2: formele klacht indienen
  Als het niet lukt om de klacht informeel op te lossen, kunt u een formele klacht indienen. Hiervoor stuurt u een e-mail naar info@vinciowonen.nl. Na ontvangst neemt de directeur-bestuurder uw klacht in behandeling. Binnen 4 weken heeft u een schriftelijk antwoord. Meestal is het probleem hiermee verholpen.
   
 • Stap 3: onafhankelijke klachtencommissie
  Bent u het niet eens met de geboden oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie beoordeelt ingediende klachten en brengt onafhankelijk advies uit aan de directeur-bestuurder van Vincio Wonen. 

  •  Download: Klachtenreglement van Vincio Wonen (PDF)

Hoe dien ik een klacht bij de klachtencommissie?

 • U stuurt een brief naar onderstaand adres.
 • U voegt kopieën toe van de correspondentie tussen u en de betreffende medewerker van Vincio Wonen. Ook van uw correspondentie met de directeur-bestuurder voegt u kopieën toe.
 • U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging van de klachtencommissie. De commissie start dan met een onderzoek naar uw klacht. Als dat nodig is neemt de commissie hiervoor contact met u op voor extra informatie.
 • Uiterlijk binnen 3 maanden na het verzenden van de ontvangstbevestiging brengt de klachtencommissie een advies uit aan de directeur-bestuurder van Vincio Wonen. U ontvangt dit advies ook.
 • Binnen 2 weken na ontvangst neemt de directeur-bestuurder op basis van het advies van de klachtencommissie een definitief besluit. Mocht dit besluit afwijken van het advies van de klachtencommissie, dan zal de directeur-bestuurder dit niet alleen aan u maar ook aan de klachtencommissie uitleggen. 

Hoe bereik ik de klachtencommissie?

U stuurt uw klacht met de benodigde kopieën naar:

Klachtencommissie Vincio Wonen
Postbus 40 
6430 AA Hoensbroek

Goed om te weten!

Eventuele klachten over huurprijsaanpassingen en/of servicekosten dient u niet in bij de klachtencommissie, maar bij de landelijke Huurcommissie. 

Bent u het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging? Vertoont uw woning ernstige gebreken? Of wilt u bezwaar maken tegen de afrekening servicekosten? Bespreek het eerst met Vincio Wonen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een onderzoek laten instellen door de landelijke huurcommissie. Kijk voor meer informatie op: www.huurcommissie.nl.

Terug
Terug
Vinco Wonen