Governance

De dagelijkse leiding bij Vincio Wonen is in handen van een directeur/bestuurder. Hij of zij zorgt voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering. Het toezicht is in handen van een Raad van Commissarissen.

Onze organisatiestructuur ziet er als volgt uit:
 

De directeur/bestuurder

De functie van directeur/bestuurder van Vincio Wonen wordt ingevuld door Sjraar Canjels. Hij heeft de transitie van De Voorzorg naar Vincio Wonen gecoördineerd en zorgt ervoor dat onze ambities, missie en visie worden uitgevoerd. Ook is hij verantwoordelijk voor een efficiënte en gezonde bedrijfsvoering.

De Raad van Commissarissen 

Bij Vincio Wonen houdt een Raad van Commissarissen toezicht op het beleid van de directeur/bestuur. Ook volgt en controleert de RvC de prestaties en het algemene beleid binnen onze woningstichting. Elk lid van de raad neemt de controle op zich voor een specifiek beleidsterrein. Samen maken de leden maken zich sterk voor open en transparant toezicht én verantwoord ondernemerschap. De Raad van Commissarissen van Vincio Wonen bestaat per 25 oktober 2023 uit:

Governance

Vincio Wonen werkt volgens de Governance Code Woningcorporaties 2017. We zijn lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties in Nederland. Met ons lidmaatschap onderschrijven wij de Governance Code van Aedes. Deze staat voor open, transparant, efficiënt en doelmatig bestuur en goed toezicht door onze Raad van Commissarissen. 

Wilt u meer weten over hoe wij werken volgens de vijf principes die gelden voor iedereen die werkt bij Vincio Wonen en betrokken is bij het bestuur van en/of het toezicht op onze woningcorporatie? Hier vindt u meer informatie over de rol van onze directeur/bestuurder en hier vindt u informatie over onze Raad van Commissarissen. U kunt ook onze Governance Code downloaden. 


Overige formulieren

Terug
Terug
Vinco Wonen