Project De Dem

Aantal woningen: 288


Over dit project

We gaan de woningen in De Dem verduurzamen. Het project bestaat in totaal uit 288 woningen. Het plan wordt gefaseerd aangepakt en we starten met de eerste fase in 2024.

We gaan de woningen verduurzamen aan de buitenkant en indien nodig gaan we ook de badkamer, keuken en/of toilet vervangen.

De woningen voldoen straks aan nieuwe duurzaamheidsnormen en hierdoor worden de woningen comfortabeler, mooier en energiezuiniger. U als bewoner gaat dus fijner wonen en minder energie verbruiken.

Wat gaan we doen?
 

 • Isoleren van het dak
 • Vervangen van het dak waar nodig
 • Aanbrengen van nieuwe dakgoten en regenpijpen
 • Aanbrengen van (extra) spouwisolatie waar nodig
 • Vervangen van kozijnen
 • Vervangen van buitendeuren
 • Vervangen van verouderde badkamers, keukens en toiletten waar nodig
 • Aanbrengen van mechanische ventilatie

 

Nieuwsbrieven
 


 

Woont u in De Dem en heeft u een reparatie?

Woont u in De Dem en is er iets kapot is in uw woning of er is een storing?
Dan hoeft u natuurlijk niet te wachten. Wij lossen dit voor u op.

U kunt uw reparatieverzoek online melden via

Reparatieverzoek

Of u kunt ons bellen via ons reparatie servicenummer: 045 522 32 88Veelgestelde vragen

 • Kan ik in mijn woning blijven wonen tijdens de werkzaamheden?

  We gaan er op dit moment vanuit dat u gewoon in uw woning kunt blijven wonen. Daar waar dit niet mogelijk is, zal samen met u gezocht worden naar een passende oplossing.

 • Wat doet Vincio Wonen in 2023?

  Voor het zover is, regelen we eerst de volgende zaken:

  • Selecteren van een geschikte bouwpartner
  • Flora en fauna: op dit moment loopt het onderzoek Flora en Fauna. Bij grote onderhoudswerkzaamheden zijn we verplicht dit onderzoek te doen om te kijken of er beschermde dieren aanwezig zijn
  • Omgevingsvergunning
  • Bewonersbijeenkomsten organiseren
  • Het informatiepunt openen
  • Het maken van een modelwoning

 • Wanneer zijn de bewonersbijeenkomsten?

  In maart starten we met de eerste bewonersbijeenkomsten. Elke bewoner krijgt daarvoor een persoonlijke uitnodiging. In totaal gaat het om 288 woningen; daarom hebben we meerdere bijeenkomsten in maart en april.

 • Wat is een modelwoning?

  Van een van de leegstaande woningen maken we een modelwoning. Hier gaan we de verduurzamingsmaatregelen al aanbrengen. Hier kunt u dan zien en ervaren welke maatregelen er genomen worden in de woningen.

 • Wat is het sociaal statuut?

  Het sociaal statuut is een algemeen reglement bij sloop en renovatie. Het is afgestemd met de gemeente en met de huurdersbelangenorganisatie. Dit reglement legt een basis. We komen voor de renovatie bij u thuis op gesprek, dat noemen we de warme opname. In dit gesprek bespreken we bijvoorbeeld de Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s).

  Bijlage: Sociaal statuut (PDF)

 • Ik woon in een seniorenwoning, wat gaat er met mijn woning gebeuren?

  We weten op dit moment nog niet wanneer we starten met de seniorenwoningen in uw wijk (Prof. Kamerlingh Onnestraat 14 t/m 22, Prof. vd Waalstraat 1 en 2, Prof. Zernikestraat 1 en Lorentzstraat 1 t/m 15) en daarom zullen we u apart informeren.

 • Wanneer is mijn woning aan de beurt?

  We willen in 2024 met de werkzaamheden beginnen. We pakken het gefaseerd aan. Welke woningen in welke fase aangepakt gaan worden kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Dat wordt in de loop van 2023 duidelijker. Ons doel is alle woningen eind 2027 gereed te hebben.

 • Komen er ook zonnepanelen?

  Op dit moment is nog niet zeker of er zonnepanelen gelegd worden. We onderzoeken dit nog. Mocht Vincio Wonen besluiten om geen zonnepanelen toe te voegen aan het project, dan kunt u ervoor kiezen om deze (via een ZAV-aanvraag) zelf te leggen. U moet hiervoor wel goedkeuring vragen aan Vincio Wonen. Dit kunt u aanvragen via de volgende link: vinciowonen.nl/weten-en-regelen/zelf-verbouwen-en-klussen

 • Ik kan niet alles zelf sjouwen of demonteren. Wie kan mij helpen?

  Tijdens het persoonlijk gesprek bij u thuis kunt u dit aangeven. De bouwpartner zal samen met u kijken hoe dit op te lossen.

 • Moeten alle meubels uit mijn woning?

  Nee, tijdens de werkzaamheden is wel plek nodig om te kunnen werken. We vragen aan u om ruimte te maken op bepaalde plekken op een bepaalde tijd door middel van het aan de kant schuiven van spullen en meubels.

 • Krijg ik tijdig te horen wanneer in mijn woning gewerkt wordt?

  U krijgt ruim van tevoren te horen wanneer we bij uw woning komen. In een van de persoonlijke gesprekken bij u thuis krijgt u van de bouwpartner een uitvoeringsplanning. Hierin ziet u welke werkzaamheden op welke dag zullen plaatsvinden. Ook staat hierin wat wij van u verwachten (zoals bijvoorbeeld het vrijmaken van ruimte rond een raamkozijn).

 • Moet de zolder leeg zijn als het dak vervangen gaat worden?

  Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze uw dak aangepast gaat worden. Soms kan het van buitenaf maar soms is isolatie van binnenuit nodig. Hier komen we later op terug.

 • Hoe gaat Vincio Wonen om met aanbouwen en andere ZAV's?

  Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren zullen aanbouwen en andere zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s) verwijderd moeten te worden. Soms volstaat een aanpassing, dat hangt af van de situatie en constructie. In de persoonlijke gesprekken zullen we dit met u bespreken.

 • Kunnen mijn rolluiken blijven hangen tijdens en na de werkzaamheden?

  Bij uitvoeren van werkzaamheden aan de gevel kan het zijn dat uw rolluiken verwijderd moeten worden. Of deze teruggeplaatst mogen worden zijn we nog aan het beoordelen. Het is per woning/situatie anders. Ook hier komen we later op terug.

 • Komen er tijdelijke voorzieningen bij badkamer-, keuken- en toiletrenovatie?

  Tijdens badkamer-, keuken- en/of toiletrenovatie zal gezorgd worden voor tijdelijke voorzieningen.

 • Worden de zachtboard-plafonds vervangen?

  We willen de werkzaamheden in bewoonde staat uitvoeren. Dit betekent dat u in de woning kunt blijven en dus niet tijdelijk uw woning verlaat. Bij het vervangen van het zachtboardplafond door een gipsplatenplafond, dient de ruimte helemaal leeg te zijn. Omdat dit niet kan in een bewoonde woning, hebben we besloten dit niet te doen. We horen echter dat een aantal bewoners heel graag het plafond vervangen wil hebben. We gaan dit opnieuw bekijken en komen hierop terug.

 • Waar is het informatiepunt?

  Op de Prof. Van ’t Hoffstraat 21 ligt een paviljoen. Dit gebouw gaan we gebruiken als informatiepunt waar u vanaf maart kunnen binnenlopen met vragen. De openingstijden zullen we later nog bekend maken.


Contact

Heeft u vragen of klachten over dit project? neem dan contact op met:


Lisanne van Roij
Projectleider vastgoed

Marc Tillmans
Sociaal wijkbeheerder
Terug
Terug
Vinco Wonen