Project De Dem

Aantal woningen: 288


Over dit project

We gaan de woningen in De Dem verduurzamen. Het project bestaat in totaal uit 288 woningen. Het plan wordt gefaseerd aangepakt en we starten met de eerste fase in 2024.

We gaan de woningen verduurzamen aan de buitenkant en indien nodig gaan we ook de badkamer, keuken en/of toilet vervangen.

De woningen voldoen straks aan nieuwe duurzaamheidsnormen en hierdoor worden de woningen comfortabeler, mooier en energiezuiniger. U als bewoner gaat dus fijner wonen en minder energie verbruiken.

Wat gaan we doen?
 

 • Isoleren van het dak
 • Vervangen van het dak waar nodig
 • Aanbrengen van nieuwe dakgoten en regenpijpen
 • Aanbrengen van (extra) spouwisolatie waar nodig
 • Vervangen van kozijnen
 • Vervangen van buitendeuren
 • Vervangen van verouderde badkamers, keukens en toiletten waar nodig
 • Aanbrengen van mechanische ventilatie

 

Nieuwsbrieven
 


 

Woont u in De Dem en heeft u een reparatie?

Woont u in De Dem en is er iets kapot is in uw woning of er is een storing?
Dan hoeft u natuurlijk niet te wachten. Wij lossen dit voor u op.

U kunt uw reparatieverzoek online melden via

Reparatieverzoek

Of u kunt ons bellen via ons reparatie servicenummer: 045 522 32 88Veelgestelde vragen

 • Komen er ook zonnepanelen?

  Op dit moment is nog niet zeker of er zonnepanelen gelegd worden. We onderzoeken dit nog. Mocht Vincio Wonen besluiten om geen zonnepanelen toe te voegen aan het project, dan kunt u ervoor kiezen om deze (via een ZAV-aanvraag) zelf te leggen. U moet hiervoor wel goedkeuring vragen aan Vincio Wonen. Dit kunt u aanvragen via de volgende link: vinciowonen.nl/weten-en-regelen/zelf-verbouwen-en-klussen

 • Ik woon in een seniorenwoning, wat gaat er met mijn woning gebeuren?

  We weten op dit moment nog niet wanneer we starten met de seniorenwoningen in uw wijk (Prof. Kamerlingh Onnestraat 14 t/m 22, Prof. vd Waalstraat 1 en 2, Prof. Zernikestraat 1 en Lorentzstraat 1 t/m 15) en daarom zullen we u apart informeren.

 • Kan ik in mijn woning blijven wonen tijdens de werkzaamheden?

  We gaan er op dit moment vanuit dat u gewoon in uw woning kunt blijven wonen. Daar waar dit niet mogelijk is, zal samen met u gezocht worden naar een passende oplossing.

 • Wat heeft Vincio Wonen in 2023 gedaan?

  • Selecteren van een geschikte bouwpartner
  • Flora en fauna: op dit moment loopt het onderzoek Flora en Fauna. Bij grote onderhoudswerkzaamheden zijn we verplicht dit onderzoek te doen om te kijken of er beschermde dieren aanwezig zijn
  • Omgevingsvergunning
  • Bewonersbijeenkomsten organiseren
  • Het informatiepunt openen
  • Het maken van een modelwoning

 • Wanneer zijn de bewonersbijeenkomsten?

  In maart 2023 zijn we gestart met de bewonersbijeenkomsten voor fase 1. De bewoners van fase 2 worden persoonlijk uitgenodigd in 2024 voor hun bewonersbijeenkomst. 

 • Wat is een modelwoning?

  Van een van de leegstaande woningen maken we een modelwoning. Hier gaan we de verduurzamingsmaatregelen al aanbrengen. Hier kunt u dan zien en ervaren welke maatregelen er genomen worden in de woningen.

 • Waar is het informatiepunt?

  In de woning op de Professor Lorentzstraat 35 is het informatiepunt; dit is ook de uitvoerderswoning. Elke woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u hier binnenlopen met vragen.

 • Wat is het sociaal statuut?

  Het sociaal statuut is een algemeen reglement bij sloop en renovatie. Het is afgestemd met de gemeente en met de huurdersbelangenorganisatie. Dit reglement legt een basis. We komen voor de renovatie bij u thuis op gesprek, dat noemen we de warme opname. In dit gesprek bespreken we bijvoorbeeld de Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s).

  Bijlage: Sociaal statuut (PDF)

 • Worden de zachtboard plafonds vervangen?

  De zachtboard plafonds krijgen een brandwerende bekleding. We vragen u hierbij om te helpen door alle spullen uit de ruimte te verwijderen.

  In de woningen waar PVC of houten schroten plafonds zijn, worden deze vervangen door gipsplafonds. Ook hier heeft dit te maken met de brandveiligheid. We vragen ook hier om uw medewerking door alle spullen uit de ruimte te verwijderen.

 • Komen er tijdelijke voorzieningen bij badkamer-, keuken- en toiletrenovatie?

  Tijdens badkamer-, keuken- en/of toiletrenovatie zal gezorgd worden voor tijdelijke voorzieningen.

 • Kunnen mijn rolluiken blijven hangen tijdens en na de werkzaamheden?

  Bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de gevel vragen wij u de rolluiken te verwijderen. Rolluiken die op het kozijn zijn bevestigd mogen niet teruggeplaatst worden. Rolluiken die in de gevel bevestigd zijn mogen waarschijnlijk wel teruggeplaatst worden. In het persoonlijke gesprek kunnen we dit bekijken.

 • Ik kan niet alles zelf sjouwen of demonteren. Wie kan mij helpen?

  Tijdens het gesprek bij u thuis kunt u dit aangeven. Samen met de bouwpartner gaan we dit met u bespreken hoe dit op te lossen.

 • Moeten alle meubels uit mijn woning?

  Nee, tijdens de werkzaamheden is wel plek nodig om te kunnen werken. We vragen aan u om ruimte te maken op bepaalde plekken op een bepaalde tijd door middel van het aan de kant schuiven van spullen en meubels.

 • Krijg ik te horen wanneer in mijn woning gewerkt wordt?

  U krijgt ruim van tevoren te horen wanneer we bij uw woning komen. In een van de persoonlijke gesprekken bij u thuis krijgt u van de bouwpartner een uitvoeringsplanning. Hierin ziet u welke werkzaamheden op welke dag zullen plaatsvinden. Ook staat hierin wat wij van u verwachten (zoals bijvoorbeeld het vrijmaken van ruimte rond een raamkozijn).

 • Moet de zolder leeg zijn als het dak vervangen gaat worden?

  We hebben 2 manieren om een dak te isoleren:

  • Dakpannen en dakbeschot wordt geheel vervangen. In dit geval is het nodig uw zolder vrij te maken.
  • Dakpannen worden verwijderd en het beschot blijft zitten. Hier is werkruimte nodig voor de vaklui. In het gesprek bij u thuis bespreken we welke manier van isoleren bij uw woning wordt toegepast.

 • Hoe gaat Vincio Wonen om met aanbouwen en andere ZAV's?

  Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren zullen aanbouwen en andere zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s) verwijderd moeten te worden. Soms volstaat een aanpassing, dat hangt af van de situatie en constructie. In de persoonlijke gesprekken zullen we dit met u bespreken.

 • Wat doet Vincio Wonen in 2024?

  Voor de woningen van fase 1 starten we met de werkzaamheden.
  Voor de woningen uit fase 2 starten we met de voorbereidingen die nodig zijn.
  De fases 3 en 4 volgen daarna.

 • Wie komt er op voor mijn belangen als huurder?

  In De Dem is een bewonerscommissie met bewoners die bij u in de buurt wonen. Deze komen op voor uw belangen. Ze zitten regelmatig aan tafel met Vincio Wonen en de Huurdersbelangen Vincio Wonen (HVW).

 • Wanneer is mijn woning aan de beurt?

  Dit zijn de woningen van fase 1 (2024):

  •            Prof. Debyestraat 14 t/m 52
  •            Prof. Debyestraat 54 t/m 68
  •            Prof. v. ‘t Hoffstraat 14 t/m 32
  •            Prof. Lorentzstraat 17 t/m 35
  •            Prof. Zeemanstraat 1 t/m 19 + 2 t/m 20

  Dit zijn de woningen van fase 2 (2025):

  •            Prof. v. ‘t Hoffstraat 2 t/m 12
  •            Dr. M.L. Kinglaan 2 t/m 28
  •            Prof. Lorentzstraat 2 t/m 32
  •            Prof. Einthovenstraat 1 t/m 39
  •            Prof. Lorentzstraat 34 t/m 60


Contact

Heeft u vragen of klachten over dit project? neem dan contact op met:


Lisanne van Roij
Projectleider vastgoed

Tim Wijshoff
Projectleider wonen
Terug
Terug
Vinco Wonen