Vrijdag 17 maart is ons kantoor gesloten i.v.m. een personeelsbijeenkomst. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar!
Vrijdag 17 maart is ons kantoor gesloten i.v.m. een personeelsbijeenkomst. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar!
TestVrijdag 17 maart is ons kantoor gesloten i.v.m. een personeelsbijeenkomst. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar!

Wij zijn Vincio Wonen

Vincio Wonen maakt zich al 100 jaar sterk voor wonen in Parkstad Limburg. Wij werken elke dag aan passend wonen in een prettige omgeving voor mensen die daarin zelf niet kunnen voorzien. Ruim 2.900 huishoudens in Heerlen, Hoensbroek en Brunssum zijn thuis bij ons. Daarnaast beheren we winkels en garages. Tevreden huurders, jong en oud, alleenstaand of gezin; daar gaan we voor!

Aan het einde van 2019 nemen we afscheid van De Voorzorg en verwelkomen we Vincio Wonen. De toekomst. We zijn trots op onze veranderde organisatie, die bekroond wordt met een heel nieuwe uitstraling. De kers op de taart. Hier zetten we de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Een nieuwe naam

Uit tientallen namen hebben we voor Vincio Wonen gekozen. Vincio is een oud Latijns woord dat voor ‘verbinden’ staat. En dat is precies wat wij als woningcorporatie willen doen. Wij willen een verbinder zijn voor onze huurders en woningzoekenden, de regio en onze maatschappelijke partners. In onze nieuwe naam zijn de woorden ‘Vincio’ en ‘Wonen’ onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want wonen, daar gaat het natuurlijk om. Wij bieden onze huurders een fijn thuis.

Onze missie


Van huis naar mens.
Wij werken elke dag aan passend wonen in een prettige omgeving
voor mensen die daarin zelf niet kunnen voorzien.Aan de naam Vincio Wonen hebben we het motto Hier ben ik thuis verbonden. In de gesprekken die wij voeren met bewoners komt dit steeds naar voren als belangrijkste reden waarom ze ergens wonen. Mensen voelen zich thuis in hun woning en in hun wijk. Maar er is meer: Vincio Wonen wil ook een goede werkgever zijn waar medewerkers zich thuis voelen.

Onze visie

Vitale buren maken vitale buurten
Samen met onze maatschappelijke partners, zoals andere woningcorporaties en de gemeente Brunssum en Heerlen, en vooral ook met onze huurders werken we aan vitale buurten. 

  • In vitale buurten is sprake van een gedifferentieerd aanbod
  • In vitale buurten kent iedereen zijn rol/verantwoordelijkheid
  • Vitale buurten maken we samen

We vervullen een voortrekkersrol in het vitaal maken en houden van ‘onze’ buurten in Heerlen, Hoensbroek en Brunssum. We stimuleren partners en bewoners om hun verantwoordelijkheid te nemen en betrokkenheid te tonen en maken prestatieafspraken hiervoor met de gemeenten. Samen investeren we in toekomstbestendige buurten.

Wilt u meer weten over de doelen en prestaties van Vincio Wonen?

Onze kernwaarden

Wie bij Vincio Wonen werkt is maatschappelijk gedreven, stelt vragen, luistert goed, helpt op te lossen en stimuleert zelfredzaamheid. Openheid en transparante bedrijfsvoering zijn hierbij heel belangrijk. Wij zijn een klantgerichte organisatie. Vincio Wonen staat midden in de maatschappij, is betrouwbaar, zegt wat zij doet en doet wat zij zegt. 
Wij willen naast onze bewoners staan en het verschil maken waar dat nodig is. Wij zijn betrokken bij onze bewoners en komen bij hen thuis. Natuurlijk zijn ze ook welkom in ons “huis”. 

Vincio Wonen is

  • maatschappelijk betrokken en integer
  • klantgericht
  • ondernemend 
  • een partner die graag samenwerkt

De verandering

Uitgangspunt voor de veranderingen is de nieuwe strategische visie voor De Voorzorg, die in 2017 werd ontwikkeld samen met het personeel, de huurders en de andere belanghebbenden zoals de gemeenten en andere woningcorporaties in het werkgebied. Op basis van deze visie is besloten dat De Voorzorg zich ontwikkelt tot een moderne, transparante en open organisatie die zich -samen met haar huurders en andere belanghebbenden- inzet voor de volkshuisvesting in Parkstad in het algemeen en in Heerlen in het bijzonder. Belangrijke speerpunten in deze verandering is de versterking van de Governancestructuur en de ontwikkeling van De Voorzorg naar een moderne, transparante en open organisatie.

Een warm welkom

De nieuwe naam en slogan worden weergegeven in een nieuwe huisstijl. Overal ziet u straks de naam Vincio Wonen met de V in de vorm van een hartje terug. Fris, vrolijk en ondernemend. Warm, betrokken en huiselijk. Sociaal en kleurrijk, symbool voor wat we voor u, voor jong en oud, voor bestaande huurders en woningzoekenden én voor onze partners willen betekenen. Dichtbij, transparant en helder en compact. Een warm welkom. Dat is helemaal de stijl van Vincio Wonen. 

Terug
Terug
Vinco Wonen