Veelgestelde vragen

Dit zijn de 10 meest gestelde vragen aan Vincio Wonen en ons antwoord op die vragen. Misschien bent u daarmee al op weg geholpen. Bent u op zoek naar meer of andere informatie of wilt u liever iemand spreken? Neem gerust contact op met onze Klantenservice: 045 - 522 32 55 of [email protected].

 • Welke overlast kan ik verwachten?

  Het inrichten van het bouwterrein start in juli en begin september starten we met de bouwwerkzaamheden. Het vrachtverkeer rijdt via de Aldenhofstraat (inrit) naar de Pastoor Schleidenstraat (uitrit). Grote vrachttransporten zullen onder begeleiding manoeuvreren om de veiligheid te borgen. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 17.00 uur.

 • Kan ik in mijn woning blijven wonen tijdens de werkzaamheden?

  We gaan er op dit moment vanuit dat u gewoon in uw woning kunt blijven wonen. Daar waar dit niet mogelijk is, zal samen met u gezocht worden naar een passende oplossing.

 • Wat doet Vincio Wonen in 2023?

  Voor het zover is, regelen we eerst de volgende zaken:

  • Selecteren van een geschikte bouwpartner
  • Flora en fauna: op dit moment loopt het onderzoek Flora en Fauna. Bij grote onderhoudswerkzaamheden zijn we verplicht dit onderzoek te doen om te kijken of er beschermde dieren aanwezig zijn
  • Omgevingsvergunning
  • Bewonersbijeenkomsten organiseren
  • Het informatiepunt openen
  • Het maken van een modelwoning

 • Wanneer zijn de bewonersbijeenkomsten?

  In maart starten we met de eerste bewonersbijeenkomsten. Elke bewoner krijgt daarvoor een persoonlijke uitnodiging. In totaal gaat het om 288 woningen; daarom hebben we meerdere bijeenkomsten in maart en april.

 • Wat is een modelwoning?

  Van een van de leegstaande woningen maken we een modelwoning. Hier gaan we de verduurzamingsmaatregelen al aanbrengen. Hier kunt u dan zien en ervaren welke maatregelen er genomen worden in de woningen.

 • Wat is het sociaal statuut?

  Het sociaal statuut is een algemeen reglement bij sloop en renovatie. Het is afgestemd met de gemeente en met de huurdersbelangenorganisatie. Dit reglement legt een basis. We komen voor de renovatie bij u thuis op gesprek, dat noemen we de warme opname. In dit gesprek bespreken we bijvoorbeeld de Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s).

  Bijlage: Sociaal statuut (PDF)

 • Wat kan ik zelf doen?

  Het weer maar ook uw eigen stookgedrag heeft invloed op de energierekening. Goed nadenken over uw energieverbruik kan helpen. Denk aan korter douchen, tochtstrippen plaatsen of de verwarming een graadje lager zetten of uitzetten in kamers die je niet gebruikt. 

  Kijk ook op de website van Milieu Centraal.

 • Wat doet de rijksoverheid nog meer?

  Om te zorgen dat huishoudens niet in de problemen komen heeft de Rijksoverheid een paar maatregelen genomen. De verlaging van de BTW en energiebelasting. En de instelling van een prijsplafond per 1 november. Voor de meest actuele informatie, kijk op deze website Vraag en antwoord.

 • Wat doet Vincio Wonen?

  Wij gaan door met het verduurzamen van onze woningen. De meeste energie wordt bespaart als een huis goed is geïsoleerd. We kunnen helaas niet alles meteen aanpakken. U hoort van ons als we uw huis gaan verduurzamen en vertellen u dan over de plannen.  

  Ziet u uw kosten stijgen en heeft u moeite om alles te kunnen betalen? Vincio Wonen kan u helpen met een adviesgesprek over de voorzieningenwijzer. Samen kijken we naar uw kosten en ook waar u recht op heeft. Wij kunnen u helpen alles in kaart te brengen. Bel voor een afspraak naar Vincio Wonen 045 522 32 55.

 • Ik woon in een seniorenwoning, wat gaat er met mijn woning gebeuren?

  We weten op dit moment nog niet wanneer we starten met de seniorenwoningen in uw wijk (Prof. Kamerlingh Onnestraat 14 t/m 22, Prof. vd Waalstraat 1 en 2, Prof. Zernikestraat 1 en Lorentzstraat 1 t/m 15) en daarom zullen we u apart informeren.

 • Wanneer is mijn woning aan de beurt?

  We willen in 2024 met de werkzaamheden beginnen. We pakken het gefaseerd aan. Welke woningen in welke fase aangepakt gaan worden kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Dat wordt in de loop van 2023 duidelijker. Ons doel is alle woningen eind 2027 gereed te hebben.

 • Komen er ook zonnepanelen?

  Op dit moment is nog niet zeker of er zonnepanelen gelegd worden. We onderzoeken dit nog. Mocht Vincio Wonen besluiten om geen zonnepanelen toe te voegen aan het project, dan kunt u ervoor kiezen om deze (via een ZAV-aanvraag) zelf te leggen. U moet hiervoor wel goedkeuring vragen aan Vincio Wonen. Dit kunt u aanvragen via de volgende link: vinciowonen.nl/weten-en-regelen/zelf-verbouwen-en-klussen

 • Ik kan niet alles zelf sjouwen of demonteren. Wie kan mij helpen?

  Tijdens het persoonlijk gesprek bij u thuis kunt u dit aangeven. De bouwpartner zal samen met u kijken hoe dit op te lossen.

 • Moeten alle meubels uit mijn woning?

  Nee, tijdens de werkzaamheden is wel plek nodig om te kunnen werken. We vragen aan u om ruimte te maken op bepaalde plekken op een bepaalde tijd door middel van het aan de kant schuiven van spullen en meubels.

 • Krijg ik tijdig te horen wanneer in mijn woning gewerkt wordt?

  U krijgt ruim van tevoren te horen wanneer we bij uw woning komen. In een van de persoonlijke gesprekken bij u thuis krijgt u van de bouwpartner een uitvoeringsplanning. Hierin ziet u welke werkzaamheden op welke dag zullen plaatsvinden. Ook staat hierin wat wij van u verwachten (zoals bijvoorbeeld het vrijmaken van ruimte rond een raamkozijn).

 • Moet de zolder leeg zijn als het dak vervangen gaat worden?

  Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze uw dak aangepast gaat worden. Soms kan het van buitenaf maar soms is isolatie van binnenuit nodig. Hier komen we later op terug.

 • Hoe gaat Vincio Wonen om met aanbouwen en andere ZAV's?

  Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren zullen aanbouwen en andere zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s) verwijderd moeten te worden. Soms volstaat een aanpassing, dat hangt af van de situatie en constructie. In de persoonlijke gesprekken zullen we dit met u bespreken.

 • Kunnen mijn rolluiken blijven hangen tijdens en na de werkzaamheden?

  Bij uitvoeren van werkzaamheden aan de gevel kan het zijn dat uw rolluiken verwijderd moeten worden. Of deze teruggeplaatst mogen worden zijn we nog aan het beoordelen. Het is per woning/situatie anders. Ook hier komen we later op terug.

 • Komen er tijdelijke voorzieningen bij badkamer-, keuken- en toiletrenovatie?

  Tijdens badkamer-, keuken- en/of toiletrenovatie zal gezorgd worden voor tijdelijke voorzieningen.

 • Worden de zachtboard-plafonds vervangen?

  We willen de werkzaamheden in bewoonde staat uitvoeren. Dit betekent dat u in de woning kunt blijven en dus niet tijdelijk uw woning verlaat. Bij het vervangen van het zachtboardplafond door een gipsplatenplafond, dient de ruimte helemaal leeg te zijn. Omdat dit niet kan in een bewoonde woning, hebben we besloten dit niet te doen. We horen echter dat een aantal bewoners heel graag het plafond vervangen wil hebben. We gaan dit opnieuw bekijken en komen hierop terug.

 • Wat doet mijn gemeente?

 • Wat gebeurt er nog meer?

  Daarnaast doen de gemeenten en rijksoverheid nog meer, gaan wij door met het verduurzamen van onze woningen en u kunt ook zelf aan de slag.

 • Hoe meld ik overlast?

  U kunt overlast melden via onze Klantenservice: 045 - 522 32 55, [email protected] of door onderstaand formulier in te vullen en aan ons te sturen. U kunt ook de wijkbeheerder van uw wijk aanspreken: wie dit is in uw wijk, ziet u op de pagina onze wijken. Belangrijk is dat u de overlast melding zelf doet. In enkele gevallen kunnen wij u verzoeken de overlast alleen schriftelijk aan ons te melden.

  Schakel de politie in bij ernstige overlast

  Neem bij ernstige geluidsoverlast, vandalisme, geweld of andere strafbare feiten zelf direct contact op met de politie (0900 8844). Bij zeer ernstige gevallen belt u 112. Wij verzoeken u vervolgens ook ons in te schakelen via onze Klantenservice: 045 - 522 32 55, via [email protected].

  Overlast in de openbare ruimte meldt u bij de gemeente

  Voor een melding van overlast in de openbare ruimte kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan parkeerproblemen langs een openbare weg, illegaal gedumpt afval, losliggende stoeptegels, problemen met ondergrondse afvalcontainers of straatverlichting die niet werkt. 

  • Inwoners van Heerlen bellen de Servicetelefoon Openbare Ruimte, tel. 14 045, maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.00 uur, daarbuiten alleen voor calamiteiten. Meer informatie via www.heerlen.nl/meldingen.
  • Inwoners van Brunssum bellen het Meldpunt Overlast, tel. 045 – 527 85 55, maandag t/m donderdag van 8.30 – 17.00 uur en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur. Meer informatie via www.brunssum.nl/melding_doen
    

 • Ik wil iets veranderen aan de woning

  Als u zelf iets wil veranderen aan uw woning, moet u vooraf schriftelijk een zogenaamde ZAV-overeenkomst (Zelf Aangebrachte Voorziening-overeenkomst) aanvragen. In een ZAV-overeenkomst gaat u akkoord met de eisen die wij en de overheid aan de aanpassingen stellen. 
  Voor de aanvraag van deze overeenkomst is het nodig dat u ons zoveel mogelijk informatie verstrekt over de aanpassing, de materialen die u gebruikt en de kleurstelling. Ook ontvangen we graag een bouwtekening van uw plannen, zodat we een goed beeld kunnen vormen van de aanpassing en het afwerkingsniveau.

  Uiteraard denken wij graag met u mee als u plannen heeft. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Klantenservice: 045 - 522 32 55 of [email protected].

 • Hoe vraag ik een Wmo-voorziening aan?

  Ouderen en mensen met een beperking hebben vaak een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Denk aan een traplift, een beugel bij het toilet of bij de douche. Deze voorzieningen regelt u rechtstreeks met de afdeling Wmo van de gemeente. Wij proberen altijd te helpen met het aanbrengen van woningaanpassingen als u in het bezit bent van een Wmo-beschikking en de voorziening kunt plaatsen. 

  • Het Wmo-loket van de gemeente Heerlen bereikt u via tel. 14 045, www.heerlen.nl of bezoek het loket aan het Raadhuisplein 2 in Heerlen.
  • Het Wmo-loket van de gemeente Brunssum bereikt u via 045 – 527 86 30, www. brunssum.nl of bezoek het loket aan het Lindeplein 1 in Brunssum

  Advies van Vincio Wonen

  Heeft u vragen over woningaanpassingen in het kader van uw gezondheid, neem dan gerust contact met onze Klantenservice: 045 - 522 32 55 of [email protected]. Of loop binnen in ons kantoor.

 • Ik wil een reparatieverzoek indienen

  Is er iets kapot in uw woning? Of is er een storing? Hier ziet u waar u uw storing kunt melden.

  • Storing aan de CV-ketel
   Dan belt u met Hajnadi Installatietechniek via 045– 545 12 00.

  • Storing aan de liftinstallatie 
   Dan belt u met A.S. Lifttechniek via 046 – 485 30 05.

  • Riool verstopt
   Dan belt u met Van der Velden Rioleringsbeheer via 045 – 571 17 00. 

  • Glasschade
   Een kapotte ruit meldt u bij het glasschade alarmnummer via 0800 – 022 61 00.

  Is er iets anders kapot?

  Bel dan met onze Technische Dienst via 045 – 522 32 88.

  Onze Technische Dienst is bereikbaar:

  Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur
  Vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur

  Voor dringende klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u ook buiten openingstijden bellen. U krijgt dan een antwoordapparaat aan de lijn, waar u uw boodschap of klacht kunt inspreken. Meld dan in alle gevallen duidelijk de klacht, uw naam, adres, woonplaats en vooral uw telefoonnummer! Wij bellen u zo snel mogelijk terug.

 • Mijn persoonlijke gegevens zijn gewijzigd. Wat moet ik aan Vincio Wonen doorgeven?

  Ik ga trouwen of samenwonen

  Gaat u trouwen of samenwonen en uw partner komt bij u in huis wonen? Dan wordt uw partner medebewoner; daarvoor heeft u toestemming nodig van Vincio Wonen. 
  Lees verder ›

  Kinderen in huis

  Wij raden u aan om elke verandering in de samenstelling van uw huishouden op tijd te melden. Veranderingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor uw rechten en plichten als huurder. Ze kunnen ook financiële gevolgen hebben en bijvoorbeeld uw recht op huurtoeslag beïnvloeden. 
  Lees verder ›

  Scheiding 

  Als u gaat scheiden of uw relatie beëindigt, bepaalt u zelf wie in de woning kan blijven wonen. Wanneer u er niet zelf uitkomt, kan de rechter een beslissing nemen. Zodra duidelijk is wie er in de woning achterblijft, moet u dit zo snel mogelijk schriftelijk aan ons doorgeven. Hij of zij wordt dan hoofdhuurder van de woning.
  Lees verder ›

  Overlijden

  Als iemand komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Heeft u vragen over hoe het nu verder moet met de huurwoning? Als de overledene de hoofdhuurder was van de woning, zijn er voor de nabestaanden twee mogelijkheden: een medehuurder wordt hoofdhuurder of er is geen medehuurder en u wilt de huur opzeggen.

  Neem gerust contact met ons op via onze Klantenservice 045 - 522 32 55 of [email protected]. Wij helpen u graag verder.

 • Hoe kan ik de huur opzeggen?

  De huur kan alleen schriftelijk worden opgezegd via het formulier voor huuropzegging. U moet het formulier ingevuld naar ons sturen. Als er naast een huurder ook een medehuurder is, moeten beiden de opzegging ondertekenen (als beiden weggaan).

  Datum huuropzegging

  U mag de huur elke dag van de maand opzeggen. U hoeft dus niet meer te wachten tot de eerste dag van de maand. Dit is makkelijker voor u en de periode dat u dubbele huur moet betalen kan hiermee worden verkort. De laatste dag van de huurovereenkomst moet wel een werkdag zijn en mag niet in het weekend vallen of op een feestdag. Als dit wel het geval is verschuift de opzegdatum automatisch naar de eerste werkdag na het weekend of de feestdag. 

  Houd rekening met een opzegtermijn

  De opzegtermijn gaat in op de datum waarop wij de huuropzegging ontvangen. De opzegtermijn is minstens 1 maand. U huurt de woning dus altijd nog 1 maand vanaf het moment dat u de opzegging bij ons meldt.

  Lees hier verder over alles wat er bij het opzeggen van de huur komt kijken.

 • Huurachterstand: wat kan ik doen?

  Laat ons zo snel mogelijk weten als er financiële problemen zijn. We weten uit ervaring dat het moeilijk is om dit probleem te delen en dat mensen zich er vaak voor schamen. Maar hoe langer u wacht, hoe groter het risico wordt dat de schulden oplopen. Bijvoorbeeld door incassokosten of kosten voor een deurwaarder. In het ergste geval kunt u zelfs uit uw woning gezet worden. Dit kunt u voorkomen door tijdig over uw problemen te praten. Dat kan telefonisch via 045 – 522 32 55. Of u komt langs in ons kantoor. Wij helpen u graag en zoeken samen met u naar een gepaste betalingsregeling.

 • Krijg ik huurtoeslag?

  Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor in de huurkosten voor huishoudens met een kleine beurs. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en hoe u woont. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. 

  Voorwaarden huurtoeslag

  De belastingdienst bepaalt of u recht heeft op huurtoeslag en hoe hoog dat recht is. Hier vindt u alvast meer informatie. Op www.toeslagen.nl kunt u uw huurtoeslag aanvragen of wijzigen. 

 • Wat betekent passend toewijzen?

  Vincio Wonen moet net zoals alle andere woningcorporaties in ons land bij het verhuren van sociale huurwoningen ‘passend toewijzen’. Dat staat sinds 2016 in de herziene Woningwet. ‘Passend toewijzen’ houdt in dat mensen geen woning mogen huren die te duur voor hen is.
  Dat betekent dat alleen huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens (€ 42.436,- in 2019) in aanmerking komen voor sociale woningen. 

  Als uw inkomen hoger is dan de sociale huurgrens, dan komt u in aanmerking voor de vrije huursector. Dat zijn woningen met een huur boven € 720,42 per maand (prijspeil 2019).

 • Hoe dien ik een klacht in?

  U kunt uw klacht melden via onze Klantenservice: 045 - 522 32 55 of [email protected]. Hopelijk lukt het ons om uw klacht met de betreffende medewerker of zijn/haar leidinggevende direct op te lossen.

  Als het niet lukt om de klacht informeel op te lossen, kunt u een formele klacht indienen. Hiervoor vult u het klachtenformulier in dat u op deze pagina kunt downloaden. Na ontvangst neemt de directeur-bestuurder uw klacht in behandeling. Binnen 4 weken heeft u een schriftelijk antwoord. Meestal is het probleem hiermee verholpen.

  Bent u het niet eens met de geboden oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie beoordeelt ingediende klachten en brengt onafhankelijk advies uit aan de directeur-bestuurder van Vincio Wonen. 

  Lees hier verder over het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

 • Laag inkomen? Vraag energietoeslag aan via je gemeente

  Door de hoge energieprijzen kunt u financieel in de knel komen. Heeft u een laag inkomen, vraag dan bij uw gemeente een energietoeslag aan. Op de site van uw gemeente leest u de voorwaarden. U kunt daar ook de energietoeslag direct aanvragen. 

  Energietoeslag aanvragen in gemeente Heerlen

  Energietoeslag aanvragen in Gemeente Brunssum

 • Ik betaal mijn energierekening rechtstreeks aan mijn energiebedrijf, en ik kan mijn rekening niet meer betalen. Wat nu?

  Neem contact op met uw energiebedrijf.?Meer informatie hierover vind je bij ACM|Consuwijzer 

 • Ik betaal mijn voorschot op de stookkosten aan ISTA. Kan ik een stijging verwachten in de kosten?

  ISTA Nederland rekent voor Vincio Wonen de voorschotten en verwarmingskosten af voor huurders in complexen, appartementen of flats van Vincio Wonen. Dit betekent dat u als huurder het voorschot direct aan ISTA betaald. Voor wijzigingen in het voorschot tot 10% neemt u contact op met ISTA. Wijzigingen boven die 10 % stemt u af met Vincio Wonen. 

  Vincio Wonen is met haar energieleverancier een vaste prijsafspraak overeengekomen die tot en met 31 december 2023 loopt. Huurders hoeven dus nog geen schrik te hebben voor de stijgende energieprijzen. 

 • Waar is het informatiepunt?

  Op de Prof. Van ’t Hoffstraat 21 ligt een paviljoen. Dit gebouw gaan we gebruiken als informatiepunt waar u vanaf maart kunnen binnenlopen met vragen. De openingstijden zullen we later nog bekend maken.

 • Onze hr-ketel is een modulerende installatie. Wat houdt dat in?

  Moduleren is een ander woord voor aanpassen. Dat is precies wat de hr-ketel doet; zich aanpassen aan de warmtevraag. Een modulerende ketel blijft constant in bedrijf, maar wel op een laag vermogen. Het moduleren blijft constant in bedrijf, maar wel op een laag vermogen. Het moduleren zorgt ervoor dat uw cv-ketel nooit harder werkt dan nodig. Grote temperatuurschommelingen worden voorkomen. Het resultaat is een prettig, constant klimaat in huis. Deze slimme manier van verwarmen is energiezuiniger én voordeliger!

 • De radiatoren in mijn huis voelen vaak lauw aan. Werkt de ketel wel goed?

  Ja, dit hoort bij een modulerende ketel. De temperatuur wordt namelijk steeds een beetje bijgestuurd. De ketel hoeft niet op volle toeren te draaien om uw huis te verwarmen. Daardoor zijn de radiatoren bijna nooit gloeiendheet.

 • Als ik thuiskom, duurt het lang voordat de woning op temperatuur is. Hoe komt dat?

  Waarschijnlijk zet u de thermostaat flink lager wanneer u van huis bent. Zo werkte het met de oude ketels. De nieuwe generatie ketels werken het beste en het zuinigst bij zo min mogelijke temperatuurschommelingen. Zet uw thermostaat bijvoorbeeld op 18 graden als u weg gaat en op 20 graden als u thuis bent. Als u terugkomt, is het huis zo weer warm. Dit geldt ook voor ’s nachts. Bent u voor langere tijd van huis, dan is het wel verstandig de thermostaat laag te zetten. U moet dan wel rekening houden met een wat langere opwarmtijd als u weer thuis komt en de thermostaat hoger zet.

Terug
Terug
Vinco Wonen