Veelgestelde vragen

Dit zijn de 10 meest gestelde vragen aan Vincio Wonen en ons antwoord op die vragen. Misschien bent u daarmee al op weg geholpen. Bent u op zoek naar meer of andere informatie of wilt u liever iemand spreken? Neem gerust contact op met onze Klantenservice: 045 - 522 32 55 of [email protected].

 • Ik wil iets veranderen aan de woning

  Als u zelf iets wil veranderen aan uw woning, moet u vooraf schriftelijk een zogenaamde ZAV-overeenkomst (Zelf Aangebrachte Voorziening-overeenkomst) aanvragen. In een ZAV-overeenkomst gaat u akkoord met de eisen die wij en de overheid aan de aanpassingen stellen. 
  Voor de aanvraag van deze overeenkomst is het nodig dat u ons zoveel mogelijk informatie verstrekt over de aanpassing, de materialen die u gebruikt en de kleurstelling. Ook ontvangen we graag een bouwtekening van uw plannen, zodat we een goed beeld kunnen vormen van de aanpassing en het afwerkingsniveau.

  Uiteraard denken wij graag met u mee als u plannen heeft. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Klantenservice: 045 - 522 32 55 of [email protected].

 • Hoe vraag ik een Wmo-voorziening aan?

  Ouderen en mensen met een beperking hebben vaak een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Denk aan een traplift, een beugel bij het toilet of bij de douche. Deze voorzieningen regelt u rechtstreeks met de afdeling Wmo van de gemeente. Wij proberen altijd te helpen met het aanbrengen van woningaanpassingen als u in het bezit bent van een Wmo-beschikking en de voorziening kunt plaatsen. 

  • Het Wmo-loket van de gemeente Heerlen bereikt u via tel. 14 045, www.heerlen.nl of bezoek het loket aan het Raadhuisplein 2 in Heerlen.
  • Het Wmo-loket van de gemeente Brunssum bereikt u via 045 – 527 86 30, www. brunssum.nl of bezoek het loket aan het Lindeplein 1 in Brunssum

  Advies van Vincio Wonen

  Heeft u vragen over woningaanpassingen in het kader van uw gezondheid, neem dan gerust contact met onze Klantenservice: 045 - 522 32 55 of [email protected]. Of loop binnen in ons kantoor.

 • Ik wil een reparatieverzoek indienen

  Is er iets kapot in uw woning? Of is er een storing? Hier ziet u waar u uw storing kunt melden.

  • Storing aan de CV-ketel
   Dan belt u met Hajnadi Installatietechniek via 045– 545 12 00.

  • Storing aan de liftinstallatie 
   Dan belt u met A.S. Lifttechniek via 046 – 485 30 05.

  • Riool verstopt
   Dan belt u met Van der Velden Rioleringsbeheer via 045 – 571 17 00. 

  • Glasschade
   Een kapotte ruit meldt u bij het glasschade alarmnummer via 0800 – 022 61 00.

  Is er iets anders kapot?

  Bel dan met onze Technische Dienst via 045 – 522 32 88.

  Onze Technische Dienst is bereikbaar:

  Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur
  Vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur

  Voor dringende klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u ook buiten openingstijden bellen. U krijgt dan een antwoordapparaat aan de lijn, waar u uw boodschap of klacht kunt inspreken. Meld dan in alle gevallen duidelijk de klacht, uw naam, adres, woonplaats en vooral uw telefoonnummer! Wij bellen u zo snel mogelijk terug.

 • Mijn persoonlijke gegevens zijn gewijzigd. Wat moet ik aan Vincio Wonen doorgeven?

  Ik ga trouwen of samenwonen

  Gaat u trouwen of samenwonen en uw partner komt bij u in huis wonen? Dan wordt uw partner medebewoner; daarvoor heeft u toestemming nodig van Vincio Wonen. 
  Lees verder ›

  Kinderen in huis

  Wij raden u aan om elke verandering in de samenstelling van uw huishouden op tijd te melden. Veranderingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor uw rechten en plichten als huurder. Ze kunnen ook financiële gevolgen hebben en bijvoorbeeld uw recht op huurtoeslag beïnvloeden. 
  Lees verder ›

  Scheiding 

  Als u gaat scheiden of uw relatie beëindigt, bepaalt u zelf wie in de woning kan blijven wonen. Wanneer u er niet zelf uitkomt, kan de rechter een beslissing nemen. Zodra duidelijk is wie er in de woning achterblijft, moet u dit zo snel mogelijk schriftelijk aan ons doorgeven. Hij of zij wordt dan hoofdhuurder van de woning.
  Lees verder ›

  Overlijden

  Als iemand komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Heeft u vragen over hoe het nu verder moet met de huurwoning? Als de overledene de hoofdhuurder was van de woning, zijn er voor de nabestaanden twee mogelijkheden: een medehuurder wordt hoofdhuurder of er is geen medehuurder en u wilt de huur opzeggen.

  Neem gerust contact met ons op via onze Klantenservice 045 - 522 32 55 of [email protected]. Wij helpen u graag verder.

 • Hoe kan ik de huur opzeggen?

  De huur kan alleen schriftelijk worden opgezegd via het formulier voor huuropzegging. U moet het formulier ingevuld naar ons sturen. Als er naast een huurder ook een medehuurder is, moeten beiden de opzegging ondertekenen (als beiden weggaan).

  Datum huuropzegging

  U mag de huur elke dag van de maand opzeggen. U hoeft dus niet meer te wachten tot de eerste dag van de maand. Dit is makkelijker voor u en de periode dat u dubbele huur moet betalen kan hiermee worden verkort. De laatste dag van de huurovereenkomst moet wel een werkdag zijn en mag niet in het weekend vallen of op een feestdag. Als dit wel het geval is verschuift de opzegdatum automatisch naar de eerste werkdag na het weekend of de feestdag. 

  Houd rekening met een opzegtermijn

  De opzegtermijn gaat in op de datum waarop wij de huuropzegging ontvangen. De opzegtermijn is minstens 1 maand. U huurt de woning dus altijd nog 1 maand vanaf het moment dat u de opzegging bij ons meldt.

  Lees hier verder over alles wat er bij het opzeggen van de huur komt kijken.

 • Huurachterstand: wat kan ik doen?

  Laat ons zo snel mogelijk weten als er financiële problemen zijn. We weten uit ervaring dat het moeilijk is om dit probleem te delen en dat mensen zich er vaak voor schamen. Maar hoe langer u wacht, hoe groter het risico wordt dat de schulden oplopen. Bijvoorbeeld door incassokosten of kosten voor een deurwaarder. In het ergste geval kunt u zelfs uit uw woning gezet worden. Dit kunt u voorkomen door tijdig over uw problemen te praten. Dat kan telefonisch via 045 – 522 32 55. Of u komt langs in ons kantoor. Wij helpen u graag en zoeken samen met u naar een gepaste betalingsregeling.

 • Krijg ik huurtoeslag?

  Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor in de huurkosten voor huishoudens met een kleine beurs. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en hoe u woont. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. 

  Voorwaarden huurtoeslag

  De belastingdienst bepaalt of u recht heeft op huurtoeslag en hoe hoog dat recht is. Hier vindt u alvast meer informatie. Op www.toeslagen.nl kunt u uw huurtoeslag aanvragen of wijzigen. 

 • Wat betekent passend toewijzen?

  Vincio Wonen moet net zoals alle andere woningcorporaties in ons land bij het verhuren van sociale huurwoningen ‘passend toewijzen’. Dat staat sinds 2016 in de herziene Woningwet. ‘Passend toewijzen’ houdt in dat mensen geen woning mogen huren die te duur voor hen is.
  Dat betekent dat alleen huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens (€ 42.436,- in 2019) in aanmerking komen voor sociale woningen. 

  Als uw inkomen hoger is dan de sociale huurgrens, dan komt u in aanmerking voor de vrije huursector. Dat zijn woningen met een huur boven € 720,42 per maand (prijspeil 2019).

 • Hoe dien ik een klacht in?

  U kunt uw klacht melden via onze Klantenservice: 045 - 522 32 55 of [email protected]. Hopelijk lukt het ons om uw klacht met de betreffende medewerker of zijn/haar leidinggevende direct op te lossen.

  Als het niet lukt om de klacht informeel op te lossen, kunt u een formele klacht indienen. Hiervoor vult u het klachtenformulier in dat u op deze pagina kunt downloaden. Na ontvangst neemt de directeur-bestuurder uw klacht in behandeling. Binnen 4 weken heeft u een schriftelijk antwoord. Meestal is het probleem hiermee verholpen.

  Bent u het niet eens met de geboden oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie beoordeelt ingediende klachten en brengt onafhankelijk advies uit aan de directeur-bestuurder van Vincio Wonen. 

  Lees hier verder over het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

 • Hoe meld ik overlast?

  U kunt overlast melden via onze Klantenservice: 045 - 522 32 55, [email protected] of door onderstaand formulier in te vullen en aan ons te sturen. U kunt ook de wijkbeheerder van uw wijk aanspreken: wie dit is in uw wijk, ziet u op de pagina onze wijken. Belangrijk is dat u de overlast melding zelf doet. In enkele gevallen kunnen wij u verzoeken de overlast alleen schriftelijk aan ons te melden.

  Schakel de politie in bij ernstige overlast

  Neem bij ernstige geluidsoverlast, vandalisme, geweld of andere strafbare feiten zelf direct contact op met de politie (0900 8844). Bij zeer ernstige gevallen belt u 112. Wij verzoeken u vervolgens ook ons in te schakelen via onze Klantenservice: 045 - 522 32 55, via [email protected].

  Overlast in de openbare ruimte meldt u bij de gemeente

  Voor een melding van overlast in de openbare ruimte kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan parkeerproblemen langs een openbare weg, illegaal gedumpt afval, losliggende stoeptegels, problemen met ondergrondse afvalcontainers of straatverlichting die niet werkt. 

  • Inwoners van Heerlen bellen de Servicetelefoon Openbare Ruimte, tel. 14 045, maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.00 uur, daarbuiten alleen voor calamiteiten. Meer informatie via www.heerlen.nl/meldingen.
  • Inwoners van Brunssum bellen het Meldpunt Overlast, tel. 045 – 527 85 55, maandag t/m donderdag van 8.30 – 17.00 uur en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur. Meer informatie via www.brunssum.nl/melding_doen
    

Terug
Terug
Vinco Wonen