Vanaf maandag 5 juli is ons kantoor weer geopend!
Vanaf maandag 5 juli is ons kantoor weer geopend!

Jaarverslag

Wij maken elk jaar een jaarverslag. Daarin leggen we verantwoording af over de gang van zaken bij Vincio Wonen. We doen dit zowel inhoudelijk als financieel. 

Dit jaar hebben we ook een publieksversie van ons jaarverslag gemaakt. Deze versie geeft een goed overzicht van de highlights.

Jaarverslag 2019 (populair)

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Terug
Terug
Vinco Wonen