Reparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden
Reparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden
TestReparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden

Jaarverslag

Wij maken elk jaar een jaarverslag. Daarin leggen we verantwoording af over de gang van zaken bij Vincio Wonen. We doen dit zowel inhoudelijk als financieel. 

Ook dit jaar hebben we weer een publieksversie van ons jaarverslag gemaakt. Deze versie geeft een goed overzicht van de highlights.

Jaarverslag 2021 (populair)

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020 (populair)

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019 (populair)

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Terug
Terug
Vinco Wonen