16 apr | Nieuws

Beschermde diersoorten

Vincio Wonen vindt het belangrijk en is verplicht om te voldoen aan de Wet natuurbescherming. Deze wet is door de overheid vastgesteld en biedt bescherming aan diersoorten die in ons land, regio en woonwijk voorkomen. Denk hierbij aan de gierzwaluw en vleermuis: deze dieren komen in heel Limburg voor.

Waarom onderzoeken?

In de Wet natuurbescherming is opgenomen dat je geen activiteiten uit mag voeren die schadelijk zijn voor beschermde diersoorten, zoals bijvoorbeeld de huismus, de gierzwaluw en de vleermuis. Deze dieren bouwen vaak nesten in dakgoten, gevels of spouwmuren. Bij werkzaamheden aan het huis, kunnen deze nesten beschadigd raken. Daarom is het voor Vincio Wonen belangrijk om eerst onderzoek te doen of er beschermde dieren aanwezig zijn in de buurt van onze huurwoningen.

Wie gaat onderzoeken?

Vincio Wonen heeft een ecologisch adviesbureau de opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. De medewerker (ecoloog) van dit adviesbureau kan zich altijd legitimeren. Dus vraag hier gerust naar als u twijfelt. Het kan zijn dat u een ecoloog door de buurt ziet rondlopen met een verrekijker. Deze persoon bekijkt de brandgangen en gevels aangezien de beschermde dieren hier vaak rondvliegen. De medewerker van het ecologisch adviesbureau werkt buiten uw woning en niet in uw woning.

Wanneer?

De onderzoeken voor de Wet natuurbescherming zullen tussen 1 april en 30 september 2020 plaatsvinden. Dit gebeurt zowel overdag, in de avond, nacht en in de weekenden. Op deze manier kan goed in kaart worden gebracht waar de beschermde dieren wonen en leven zonder deze te schaden.

Brief

De bewoners van de wijken waarin de ecologen onderzoek gaan doen hebben ondertussen een brief hierover ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen, dan vindt er geen onderzoek in uw wijk plaats.

Terug
Terug
Vinco Wonen