17 dec | Nieuws

Statement Vincio Wonen inzake ernstige overlastsituatie

Vincio Wonen is uiteraard intensief en actief betrokken bij de ernstige overlastsituatie rondom een tweetal woningen in Heerlen. Wij werken nauw samen met de verantwoordelijke instanties, waaronder de gemeente Heerlen. De complexiteit van de situatie vraagt een zorgvuldige benadering. Wij houden daarbij uiteraard rekening met de belangen van alle betrokkenen.

We zien dat er op social media fake accounts onder naam en logo van Vincio Wonen worden geplaatst die boodschappen verspreiden waar wij niet achter staan. Vincio Wonen neemt uitdrukkelijk afstand van iedere vorm van discriminatie en geweld. We zijn geraakt door wat er is gebeurd, en de emoties die dit teweeg brengt.  We volgen de situatie op de voet, en nemen in overleg met de autoriteiten passende actie.

Onze telefoonlijnen zijn overbelast. Hieraan wordt gewerkt. Voor dringende repartieverzoeken kunt een e-mail sturen naar [email protected]

Terug
Terug
Vinco Wonen