31 maa | Nieuws

Toezichthouder positief over Vincio Wonen

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) is over 2020 tevreden over Vincio. Het onderzoek door Aw geeft geen aanleiding voor verder onderzoek. De risico-inschatting voor Vincio Wonen is als laag beoordeeld.

Vooruitgang

De Aw is de landelijke organisatie die namens de minister van Binnenlandse Zaken toezicht houdt op woningcorporaties. Elk jaar stuurt de Aw een toezichtbrief. Twee jaar geleden sprak de Aw al haar vertrouwen uit in de nieuwe organisatie. Vorig jaar kreeg Vincio Wonen de complimenten voor de behaalde resultaten. Dat ging over het ondernemingsplan, het integrale bedrijfsvoeringsplan, het investeringsstatuut en de beschrijving van de controlfunctie. Dit jaar ziet de toezichthouder dat er grote vooruitgang is in de professionalisering van Vincio Wonen.

Onderhoud en beheerkosten

De Aw geeft aan dat er nog enkele aandachtspunten zijn. Deze punten hebben te maken met inlopen uitgesteld onderhoud en beheerkosten.  

Lees hier de volledige beoordelingsbrief 2020

Wij zijn heel blij met deze beoordeling en de adviezen. We zijn niet alleen intern hard aan de slag. Ook buiten steken we weer de handen uit de mouwen, met renovatie- en onderhoudsprojecten in Heerlen en Hoensbroek.
 

Terug
Terug
Vinco Wonen