09 maa | Nieuws

Toezichthouder tevreden over verbetering Vincio Wonen

“Ik wil u , uw raad van commissarissen en uw medewerkers complimenteren met de behaalde resultaten. Het ondernemingsplan, het integraal bedrijfsvoeringsplan, het investeringsstatuut en een document waar de uiteenzetting van de controlfunctie is beschreven, zijn van goede kwaliteit.” Dat schrijft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in haar jaarlijkse oordeelsbrief over Vincio Wonen.

De Aw is de landelijke organisatie die namens de minister van Binnenlandse Zaken toezicht houdt op woningcorporaties. Elk jaar stuurt de Aw een beoordelingsbrief. Vorig jaar sprak de Aw al haar vertrouwen uit in de nieuwe organisatie. Dit jaar ziet de toezichthouder “de grote voortgang” die is gemaakt met een breed scala van activiteiten en projecten die bijdragen aan de professionalisering van Vincio Wonen. Verder is de Aw verheugd over het goede inzicht in de staat van ons bezit, waardoor ook onze meerjarenbegroting inmiddels een steviger fundament heeft.

De Aw geeft aan dat er nog stappen te ondernemen zijn om onze organisatie verder op orde te brengen. De resultaten tot nu toe geven de Aw het vertrouwen dat onze organisatie binnen afzienbare tijd in de basis op orde is en dat we ons streven om door te groeien naar een “excellente” organisatie kunnen gaan waarmaken.

Ondertussen zijn we niet alleen intern hard aan de slag. Ook buiten steekt Vincio Wonen weer de handen uit de mouwen, met renovatie- en onderhoudsprojecten in Heerlen/Hoensbroek.

Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk: vanaf maandag 2 maart zijn wij weer terug op onze vertrouwde plek aan de Heisterberg 70, in een nieuw, duurzaam en energievriendelijk kantoor, waarin wij beter aan onze service voor onze klanten en relaties kunnen werken.


Lees hier de volledige beoordelingsbrief 2019

Terug
Terug
Vinco Wonen