Reparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden
Reparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden
TestReparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden
15 jul | Nieuws

Wateroverlast? Wij staan voor u klaar!

De wateroverlast in Parkstad heeft ook woningen en complexen van Vincio Wonen getroffen. Sommige huurders hebben in meer of mindere mate water in hun woning en als gevolg daarvan ook mogelijk schade.

De twee wijkbeheerders van Vincio Wonen zijn op dit moment in de wijken aanwezig. Waar nodig kunnen zij een luisterend oor bieden aan onze huurders en kunnen u de juiste informatie geven. Ons reparatie servicenummer is bereikbaar via:
045 - 522 32 88.

Heeft u andere vragen die geen betrekking hebben op een reparatie, dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcenter via:
045 - 522 32 55.
Voor minder dringende zaken vragen wij u om deze vanaf komende maandag 19 juli aan ons door te geven. 

Wij wensen alle getroffenen heel veel sterkte en we doen ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Dank u wel voor uw medewerking!

Voor meer informatie over wateroverlast kunt u onderstaande link raadplegen:

https://www.wachtnietopwater.nl/

Terug
Terug
Vinco Wonen