19 mei | Nieuws

Afrekening stookkosten complex Weijenbergstraat

Beste bewoner van de Weijenbergstraat,

Zoals eerder aangegeven is in de afrekening van de stookkosten over 2019 geen rekening gehouden met de aftoppingsregeling van het voorschotbedrag tot maximaal € 90 per maand (oftewel, € 1.080 per jaar). In overleg met Ista Nederland is een brief samengesteld die toepassing van deze regeling alsnog mogelijk maakt. Hierin staat tevens aangegeven welk bedrag u nog dient te betalen danwel terugkrijgt. Is het verbruik op uw adres over 2019 lager dan € 1.080? U ontvangt de brief dan niet aangezien hier geen aftoppingsregeling hoeft te worden toegepast.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan vragen wij u hierover met Ista Nederland contact op te nemen via telefoonnummer 010 – 245 58 54.

Terug
Terug
Vinco Wonen