30 apr | Nieuws

Huurverhoging per 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2023 wordt uw huur aangepast. Hierover ontvangt elke huurder een brief van ons. Op de volgende pagina kunt u meer lezen over de huuraanpassing van dit jaar.

Huurverhoging 2024

Dit jaar versturen wij weer een huurkrant naar alle huurders bij Vincio Wonen. In deze krant vindt u uitleg over de huurverhoging van 2024.

Rectificatie:
Er is een foutje in de tekst van de gedrukte huurkrant. Op pagina 2 staat een artikel over “Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen”. In de tweede kolom staat een bedrag 31.215. Dat hoort te zijn 13.215. In het PDF van de huurkrant op deze website is dat nu gecorrigeerd.

Hier kunt u de huurkrant lezen.

Terug
Terug
Vinco Wonen