Huurverhoging

Elk jaar wordt wettelijk de huur verhoogd. Meestal is dit op 1 juli. Wij geven minimaal twee maanden voor de ingang van de verhoging aan u door wat de huurverhoging voor u betekent.

Uw huurprijs is opgebouwd uit een netto huurprijs en uit een voorschot voor de servicekosten. De jaarlijkse wettelijke huurverhoging vindt alleen plaats over de netto huurprijs. Hier leest u hoe wij de huurprijs vaststellen.

Vragen over de huurverhoging 2023? Klik dan hier.

In april krijgen alle huurders een brief van Vincio Wonen waarin staat of de huur omhoog of omlaag gaat. We hebben op rij gezet wat er kan gebeuren.

Vincio Wonen mag de huur van de sociale huurwoningen elk jaar verhogen. De overheid heeft bepaald dat voor de meeste bewoners de huur vanaf 1 juli 2023 tot 3,1% mag stijgen. Voor de meeste bewoners geldt: uw huur gaat maximaal 3,1% omhoog

Vincio Wonen begrijpt dat een huurverhoging bovenop alle andere stijgende kosten komen zoals
energiekosten en boodschappen. Toch is dit jaar besloten de maximaal toegestane huurverhoging door te voeren. Dit is nodig om te blijven investeren in renovaties en nieuwbouw. Want iedereen wil een woning die prettig is om in te wonen en lage energiekosten heeft. 

Hieronder leest u meer over de huurverhoging per situatie.Voor bewoners met een laag inkomen en een hogere huur 

Voor bewoners met een laag inkomen kan de huur omlaag gaan. Dit geldt als uw huur hoger is dan € 575,03. Dan gaat op 1 juli uw huur omlaag naar € 575,03. U ontvangt deze eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

• U woonde voor 1 maart 2023 in uw huurwoning

• U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt)

• U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt)

Heeft u hierover op 1 juni 2023 nog geen bericht gehad van Vincio Wonen? Maar denkt u dat u deze huurverlaging wel voor u geldt? Neem dan contact met ons op. Is uw huur € 300 of lager? Dan mogen wij uw huur maximaal € 25 verhogen.

Tip: Krijgt u een huurverlaging? Check dan goed of dit effect zal hebben op uw huurtoeslag.Voor bewoners met een hoger inkomen

Voor bewoners met een hoger inkomen mag de huur meer stijgen. Dit noemen we inkomensafhankelijke huurverhoging. Vincio Wonen heeft vanaf 2023 ook een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit is belangrijk voor Vincio Wonen om goed te kunnen blijven investeren in nieuwbouw en renovaties en om huren voor huishoudens met een lager inkomen betaalbaar te houden.

Bewoners met een hoger inkomen krijgen een huurverhoging van maximaal € 50 of € 100. Dit geldt als u per jaar meer verdient dan € 48.836 (voor alleenwonenden) of € 56.513 (voor 2 of meer personen). Welk maximum bedrag voor u geldt, hangt af van het aantal personen in uw huishouden én het totale jaarinkomen van u en uw huisgenoten.

Let op: Voor jongeren die op 1 januari nog geen 23 waren, telt alleen het inkomen mee boven € 21.835 mee.

U woont alleen

  • Is uw inkomen lager dan € 48.836? Dan geldt voor u de reguliere huurverhoging van 3,1%
  • Ligt uw inkomen in 2021 tussen € 48.836 en € 57.573? Dan is de maximale huurverhoging € 50.
  • Is uw inkomen in 2021 hoger dan € 57.573? Dan is uw maximale huurverhoging € 100.

U woont met 2 personen of meer

  • Is uw inkomen lager dan € 56.513? Dan geldt voor u de reguliere huurverhoging van 3,1%
  • Ligt uw inkomen in 2021 tussen € 56.513 en € 76.764? Dan is de maximale huurverhoging € 50.
  • Is uw inkomen in 2021 hoger dan € 76.764? Dan is uw maximale huurverhoging € 100

U of iemand in uw huishouden is ziek

  • Bent u of iemand in uw huishouden gehandicapt of chronisch ziek? Dan geldt voor u de reguliere huurverhoging van 3,1%


Voor bewoners van een vrije sector woning

Woont u niet in een sociale huurwoning, maar in een vrije sector woning? Dan mag Vincio wonen vanaf 1 januari 2023 de huur met maximaal 4,1% we doen dit pas vanaf 1 juli 2023.

In april ontvangen alle bewoners de huurkrant. U kunt deze hier bekijken.

 

Terug
Terug
Vinco Wonen