Huurverhoging 2024

De overheid besluit ieder jaar hoeveel uw huur mag stijgen. Hoeveel uw huur omhoog gaat, hangt af van uw huurovereenkomst en uw inkomen. Voor 1 mei ontvangt u van ons de huurverhogingsbrief. Hierin staat welke huurverhoging u krijgt.

Voor de meeste huurders geldt: uw huur gaat maximaal 5,3% omhoog.

De overheid heeft bepaald dat voor de meeste huurders de huur vanaf 1 juli 2024 tot 5,8% mag stijgen. Voor de Vincio Wonen huurders zal de huur niet meer dan 5,3% stijgen. Dat is meestal minder dan de stijging van uw inkomen of uitkering. Het deel dat u aan huur betaalt wordt daardoor kleiner.

Ook dit jaar versturen wij een Huurkrant naar alle huurders. In deze krant vind u meer uitleg over de huurverhoging en de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurkrant

Huurbeleid

Waar gaat de huurverhoging naar toe?

De huurinkomsten hebben we nodig om woningen te onderhouden, verbeteren en om nieuwe woningen te kunnen bouwen. We zetten de komende jaren extra mensen en middelen in voor de verduurzaming van onze woningen. Door ze energiezuiniger te maken, dragen we bij aan het betaalbaar houden van de woonlasten. Dit wordt steeds lastiger, omdat de kosten voor onderhoud ieder jaar stijgen. Door een huurverhoging kunnen wij alle woningen goed blijven onderhouden en verduurzamen.

 

Terug
Terug
Vinco Wonen