Vrijdag 17 maart is ons kantoor gesloten i.v.m. een personeelsbijeenkomst. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar!
Vrijdag 17 maart is ons kantoor gesloten i.v.m. een personeelsbijeenkomst. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar!
TestVrijdag 17 maart is ons kantoor gesloten i.v.m. een personeelsbijeenkomst. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar!

Huurverhoging

Elk jaar wordt wettelijk de huur verhoogd. Meestal is dit op 1 juli. Wij geven minimaal twee maanden voor de ingang van de verhoging aan u door wat de huurverhoging voor u betekent.

De wettelijke huurverhoging bestaat uit een verhoging voor de inflatie en een percentage huurverhoging. Uw huurprijs is opgebouwd uit een netto huurprijs en uit een voorschot voor de servicekosten. De jaarlijkse wettelijke huurverhoging vindt alleen plaats over de netto huurprijs. Jaarlijks veranderen de regels van deze regeling die vastgesteld wordt door de minister van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De huurverhoging verandert hierdoor ook jaarlijks. 

Hier leest u hoe wij de huurprijs vaststellen. 

Vragen over de huurverhoging 2022? Klik dan hier.

GOED OM TE WETEN!

Er bestaat een maximale huurprijs

De huurprijs mag door de jaarlijkse huurverhogingen nooit boven de wettelijk toegestane maximale netto huurprijs komen. Deze prijs wordt vastgesteld door het puntensysteem van WWS. Voor vrije sector huurwoningen gelden de wettelijke regels voor de huurverhoging niet. Voor deze woningen bestaat dus ook geen maximale netto huurprijs. 

Wij voeren géén inkomensafhankelijk huurbeleid

Sinds 2013 voert de overheid een inkomensafhankelijk huurbeleid. Dit beleid zorgt er in het algemeen voor dat de huren nog meer gaan stijgen. Wij kiezen ervoor om deze verhoging niet door te voeren. Voor ons is niet het inkomen van de huurder, maar de kwaliteit van de woning de doorslaggevende factor. 

Houd in de gaten of u recht hebt op huurtoeslag

Een verhoging van de huurprijs kan invloed hebben op uw recht op huurtoeslag waar u recht op heeft. De belastingdienst bepaalt of u recht heeft op huurtoeslag en hoe hoog dat recht is. 

Op www.toeslagen.nl vindt u meer informatie hierover. Hier kunt u ook uw huurtoeslag aanvragen of wijzigen.

Terug
Terug
Vinco Wonen