29 maa | Nieuws

Onder de mensen bij Butting Inn Bewonersinitiatief Hoensbroek

Even binnenlopen, een kopje koffie drinken, een praatje maken, krantje lezen of meedoen met activiteiten of vrijwilligerswerk? Dat kan vanaf begin mei ook in Butting Inn, Buttingstraat 278 in Hoensbroek. Butting Inn is een mooi voorbeeld van een bewonersinitiatief dóór en vóór de buurt.

Gemeente Heerlen is onder de indruk van het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers en ondersteunt met een financiële bijdrage. Vandaag, 25 maart, ontvangen de initiatiefnemers de sleutel van de ontmoetingsruimte. Op zaterdag 1 mei is de officiële opening.

Ontmoeten & contact

Giesela Mols, is één van de initiatiefnemers: “Contact met andere mensen kan een oplossing zijn voor eenzaamheid. Elkaar ontmoeten in de buurt is hartstikke belangrijk. Daarom willen we van Butting Inn een plek maken, waar zowel oud als jong gemakkelijk binnenloopt; met een breed aanbod aan activiteiten voor een brede groep mensen.”

Samen tegen eenzaamheid

In Heerlen voelt 53% van de mensen zich eenzaam, hiervan woont 17% in Hoensbroek. Omdat de aanpak en oplossing van eenzaamheid voor iedereen anders is, is er in Heerlen een uitgebreid pakket aan activiteiten in buurthuizen en wijkpunten. Ondanks deze verschillende mogelijkheden blijkt er toch ook nog behoefte te zijn aan ontmoeting op andere plekken in de gemeente.

Initiatief van inwoners

Wethouder Adriane Keulen (Integraal Ouderenbeleid, Buurtgericht Werken): “Vanuit hun behoefte aan een ontmoetingsplek in de buurt, ben ik door bewoners herhaaldelijk ‘aan de jas getrokken’. Hoe mooi is dan deze samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeente Heerlen en woningcorporatie Vincio Wonen. Juist deze bewonersinitiatieven dragen wij een warm hart toe en passen binnen onze aanpak om eenzaamheid te verminderen én te voorkomen. Daarom hebben wij ervoor gekozen juist dit initiatief eenmalig financieel te ondersteunen en te bekijken wat het effect is van deze extra ontmoetingsplek.”

Duurzaam initiatief

De initiatiefnemers van Butting Inn zijn erg blij met de subsidie. Rob Rörik:  “Voor de één volstaat het om ‘onder de mensen’ te zijn, de ander wil graag iets te doen hebben. Wat mensen vooral willen is het ervaren van een zinvol bestaan in een samenleving waarin je je thuis voelt. Dat is onze missie met Butting Inn.”

De ontwikkelingen van de maatregelen rondom Covid-19, zijn bepalend voor de invulling van de opening en de activiteiten in 2021. Voor meer informatie over Butting Inn en de activiteiten, neem gerust contact op met een van de initiatiefnemers Giesela Mols 06-30 72 69 45 of Rob Rörik 06-11 45 89 78.

Terug
Terug
Vinco Wonen