26 sep | Nieuws

Toezichthouder positief over Vincio Wonen

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) is over 2023 tevreden over Vincio. Het onderzoek door Aw geeft geen aanleiding voor verder onderzoek. De risico-inschatting voor Vincio Wonen is laag op alle onderdelen van het beoordelingskader. Dit betekent dat de Aw geen interventies oplegt en geen (aanvullende) toezichtafspraken met Vincio maakt.

De Aw is de landelijke organisatie die namens de minister van Binnenlandse Zaken toezicht houdt op woningcorporaties. Elk jaar stuurt de Aw een toezichtbrief.

Volkshuisvestelijk belang

Voor de bijdrage van Vincio is het kwaliteitsplan, waarin de portefeuillestrategie voor de periode 2021-2036 is opgenomen, leidend geweest. Vincio zet in op grootschalige verbetering van haar eigen bezit, er is een aanzienlijke transformatieopgave. Door de focus op de transformatie van het huidige bezit is er de komende jaren geen groei voorzien van het totale woningbezit van Vincio. Na jaren van voorbereiding is gestart met het eerste renovatieproject uit het kwaliteitsplan. In de wijk Meezenbroek worden woningen gerenoveerd aan de binnenkant en geïsoleerd aan de buitenkant met als doel de woningen comfortabeler en energiezuiniger te maken. Om dit project en andere projecten in de toekomst goed uit te voeren, heeft Vincio de vastgoedafdeling verder versterkt en is Vincio met aannemers langdurige contracten aangegaan. Ter voorbereiding van de projecten is de data van het vastgoed zorgvuldig in beeld gebracht. Vincio is hiermee voldoende voorbereid op het realiseren van de transitieopgave.

Risicomanagement

Het risicomanagement is op hoofdlijnen bepaald, eind vorig jaar zijn de 24 Business Risks in kaart gebracht door Vincio. Het ontwikkelen van risicobewustzijn is sterk gestimuleerd in de organisatie en Vincio is inmiddels gewend om te denken in kansen en bedreigingen. De Aw ziet het vergroten van het risicobewustzijn binnen de organisatie als een positieve ontwikkeling en heeft er vertrouwen in dat verdere formalisatie van risicomanagement komende periode plaats zal vinden.

Lees hier de volledige beoordelingsbrief 2023

Vincio is heel tevreden met deze beoordeling en de adviezen. We zijn niet alleen intern hard aan de slag. Ook buiten steken we weer de handen uit de mouwen, met renovatie- en onderhoudsprojecten in Heerlen en Hoensbroek.

Terug
Terug
Vinco Wonen