Reparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden
Reparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden
TestReparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden
30 mei | Nieuws

Huurverhoging per 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 wordt uw huur verhoogd. Hierover ontvangt elke huurder een brief van ons. De wettelijke huurverhoging bestaat uit een verhoging voor de inflatie en een percentage huurverhoging.

Uw huurprijs is opgebouwd uit een netto huurprijs en uit een voorschot voor de servicekosten. De jaarlijkse wettelijke huurverhoging vindt alleen plaats over de netto huurprijs. Hier leest u hoe we de huur bepalen.

Vanaf 1 juli 2022 is de maximaal toegestane reguliere huurverhoging voor zelfstandige en onzelfstandige woningen 2,3%. Dit percentage wordt door de overheid vastgesteld. De maximale huurverhoging staat gelijk aan het wettelijke inflatiepercentage tot december 2021. Hier leest u meer over de huurverhoging van 2022 bij Vincio Wonen.

Wilt u bezwaar aantekenen? Bekijk dan in deze link hoe u dit het beste kunt doen.

Vraag: "Mijn woning is niet goed onderhouden. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?"

Bij ernstig achterstallig onderhoud meldt u eerst schriftelijk de problemen bij Vincio Wonen. Als wij de woning niet binnen zes weken opknappen, kunt u de Huurcommissie inschakelen. U kunt dan vragen om een uitspraak over een tijdelijke huurverlaging.
www.huurcommissie.nl

Terug
Terug
Vinco Wonen