Beëindiging relatie

Als u gaat scheiden of uw relatie beëindigt, bepaalt u zelf wie in de woning kan blijven wonen.

Wanneer u er niet zelf uitkomt, kan de rechter een beslissing nemen. Zodra duidelijk is wie er in de woning achterblijft, moet u dit zo snel mogelijk schriftelijk aan ons doorgeven. Hij of zij wordt dan hoofdhuurder van de woning.

Via onderstaand formulier kunt u de wijziging aan ons doorgeven. Omdat beide partijen akkoord dienen te gaan met de beslissing, moet de opzegging van degene die weggaat voorzien zijn van beide handtekeningen.

Ander rekeningnummer

De achterblijver wordt hoofdhuurder. Hij of zij wordt dus ook aansprakelijk voor het betalen van de huur. Als door de scheiding het rekeningnummer wijzigt, verzoeken wij u de nieuwe IBAN-gegevens door te geven en de bijgevoegde doorlopende SEPA-machtiging in te vullen.

Goed om te weten: voor eventuele huurachterstand van tijdens de gezamenlijk huurperiode, blijven beiden aansprakelijk.

Terug
Terug
Vinco Wonen