Samenwonen of trouwen

Als u gaat samenwonen, trouwen of een samenlevingscontract aangaat, vergeet dit dan niet door te geven aan Vincio Wonen. 

Ook moet u een verhuizing altijd doorgeven bij de gemeente. Onze tip: houd er rekening mee dat een medebewoner andere rechten en plichten heeft dan een medehuurder. Alleen de medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Uw partner als medebewoner

Gaat u samenwonen en uw partner komt bij u in huis wonen? Dan wordt uw partner medebewoner; daarvoor heeft u toestemming nodig van Vincio Wonen. U registreert uw partner als medebewoner door onderstaand formulier in te vullen en naar ons op te sturen. Ook moet u de adreswijziging doorgeven bij de gemeente. Let op: medebewoners hebben geen rechten en plichten over de woning. De hoofdhuurder is aansprakelijk.

Uw partner als medehuurder

Als u als echtgenoten of als geregistreerde partners samenwoont, dan kan uw partner medehuurder worden. Dit betekent dat alle rechten en plichten ook voor de echtgeno(o)t(e) of partner gelden. Het is wel belangrijk dat u dit schriftelijk bij ons meldt. Meer hierover leest u op onze pagina over medehuurderschap.

U vraagt medehuurderschap voor uw partner aan door onderstaand formulier in te vullen en naar ons op te sturen. 

Dit stuurt u mee

Bij zowel bij uw aanvraag voor een medebewoner als een medehuurder ontvangen we graag:

  • Een kopie van het trouwboekje of bewijs van geregistreerd partnerschap
  • Een kopie van het identiteitsbewijs (of paspoort) van u en uw partner
  • Een overzicht van het woonverleden van uw partner als er geen sprake is van een geregistreerd partnerschap of huwelijk; u vraagt dit overzicht op uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van uw gemeente.
Lees ook: Medehuurder
Terug
Terug
Vinco Wonen