Wilt u uw woning ruilen?

Het komt voor dat twee huurders verliefd worden op elkaars woning. Vanwege de ruimte, de tuin, de ligging aan een park of juist bij winkels; allerlei factoren kunnen ervoor zorgen dat je helemaal voor een woning valt. Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden is het bij Vincio Wonen mogelijk om de woningen te ruilen. Op deze pagina vindt u alle voorwaarden op een rij. Lees de informatie rustig door en dan kan het dromen over een nieuw huis beginnen.

Voorwaarden voor woningruil

  1. Beide woningen zijn huurwoningen;
  2. Beide huurders staan ingeschreven als woningzoekende.
  3. Beide woningen kunnen passend worden toegewezen t.a.v. inkomen, leeftijdsgroep en huishoudensgrootte.
  4. Beide huurders mogen geen huurachterstand hebben en/of overlast veroorzaken.
  5. Vincio Wonen bemiddelt niet bij een woningruil. Wilt u ruilen, dan dient u zelf een ruilpartner aan te dragen.

Wanneer kan ruilen niet?
Woningen die bestemd zijn voor verkoop of sloop komen niet in aanmerking voor woningruil.

Hoe nu verder?
Het aanvragen van een woningruil doet u schriftelijk via dit aanmeldingsformulier. Beide woningruilpartners moeten het aanvraagformulier invullen. Daarin geeft u aan:

- het adres van beide woningen;
- wie de verhuurder is van de woningen (Vincio Wonen en/of een andere verhuurder)
- uit hoeveel personen beide huishoudens bestaan.

Let op: De aanvraag moet bij beide woningruilpartners zowel door de hoofdhuurder(s) als eventuele medehuurder(s) ondertekend worden.

Welke gegevens hebben we van u nodig?

  1. Een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder, als de ruil plaatsvindt tussen een woning van Vincio Wonen en een andere verhuurder. Deze verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
  2. Inkomensgegevens van beide hoofdhuurders en hun partner. U kunt hiervoor een inkomensverklaring van de Belastingdienst van het voorgaande jaar opvragen. Aan deze verklaring voegt u een kopie van een salaris/uitkeringsstrook van de vorige maand toe.
  3. Een uittreksel uit het Bevolkingsregister met de woongeschiedenis. Dit is alleen nodig als u momenteel geen huurder van Vincio Wonen bent.
  4. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Goed om te weten
- U sluit een contract van minstens één jaar

Bij woningruil gaat het niet om tijdelijke verhuur. Beide huurders moeten minstens één jaar in de geruilde woning blijven wonen. Als u voor het einde van het eerste jaar verhuist, brengen wij een jaarhuur in rekening.

- De huurprijs kan veranderen
Bij een nieuwe verhuring kan de huurprijs van een woning worden aangepast. Dat geldt ook voor woningruil. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de huurprijs bij woningruil hetzelfde blijft.


- Vooropname en Zelf Aangebrachte Voorzieningen
U accepteert de nieuwe woning in de huidige staat. Een medewerker van Vincio Wonen controleert bij een vooropname of de woning in een goede staat verkeert. Beide woningruilpartners zijn hierbij aanwezig. Mochten er veranderingen nodig zijn, dient de huidige huurder of ruilpartner de woning weer op het gewenste niveau terug te brengen.

Na ingang dan het huurcontract is de nieuwe huurder verantwoordelijk voor de staat van de woning, dus ook voor de zelf aangebrachte voorzieningen die door de nieuwe huurder zijn overgenomen.

Hoe lang duurt een aanvraag?
Een ruilprocedure duurt 6 weken na de aanlevering van alle stukken. In uitzonderingsgevallen kan dit langer duren omdat er meer partijen bij  betrokken zijn.

Heeft u een klacht?
Krijgt u geen toestemming voor de woningruil en u bent het niet mee eens met deze uitspraak? Dan kunt u toestemming vragen aan de rechter; dit heet ‘indeplaatsstelling’. Meer informatie over deze procedure kunt u opvragen via het juridisch loket. Ook op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie.

Terug
Terug
Vinco Wonen