Ventileren

Een gezond huis is een droog en schoon huis. Een slecht geventileerd huis is slecht voor de gezondheid, maar ook slecht voor de staat van je huis. Schimmel en vocht staan op de loer. Het is daarom - ook bij vochtig weer in de winter - goed om elke dag even een raam of deur open te zetten. Door de verse lucht die binnenstroomt verbetert de luchtkwaliteit in huis meteen al. Maar luchten is niet genoeg. Daarom hebben veel woningen een installatie voor mechanische ventilatie (MV) of een warmteterugwin-systeem (WTW). 

Welke installatie heeft uw woning?

De meeste mensen weten wel of hun woning uitgerust is met mechanische ventilatie of een WTW-systeem. Een systeem voor mechanische ventilatie voert alleen lucht af. Via ramen of roosters moet u er dan zelf voor zorgen dat er verse buitenlucht binnenstroomt. Een WTW-installatie combineert het afvoeren van vervuilde lucht en toevoeren van schone lucht in één systeem. Hierbij zorgt het systeem met behulp van een warmtewisselaar ervoor dat er geen warmte verloren gaat.

Onderhoudspartners

Zowel voor de MV- als de WTW-installaties heeft Vincio Wonen in 2021 vaste onderhoudscontracten afgesloten. Via onderstaande links leest u wat dit betekent voor het onderhoud van uw installatie.


Mechanische ventilatie (MV)

Warmteterugwinning (WTW)

Tips voor een gezonde woonomgeving in huis

Terug
Terug
Vinco Wonen