Overlijden

Als iemand komt te overlijden, moet er veel geregeld worden.

Heeft u vragen over hoe het nu verder moet met de huurwoning? Neem gerust contact met ons op via onze Klantenservice 045 - 522 32 55 of [email protected]. Wij helpen u graag verder.

Huur voortzetten of opzeggen

Als de overledene de hoofdhuurder was van de woning, zijn er voor de nabestaanden twee mogelijkheden. 

Een medehuurder wordt hoofdbewoner

Een medehuurder wordt automatisch hoofdhuurder van de woning als:

  • Er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap
  • Als de medehuurder kan aantonen dat hij of zij minstens 2 jaar op uw adres ingeschreven staat en jullie een gemeenschappelijk huishouden voeren; u kunt deze gegevens opvragen bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van de gemeente waarin u woont. Het is wel van belang dat de medehuurder het overlijden schriftelijk bij ons meldt en dat de gegevens van de medehuurder bij ons bekend zijn. U kunt het overlijden bij ons melden door een kopie van de akte van overlijden op te sturen. Wij passen de gegevens dan aan.

Er is geen medehuurder en u wilt de huur opzeggen

Als er geen medehuurder is, dan zijn de erfgenamen van de overleden huurder verantwoordelijk voor de woning. De erfgenamen dienen dan de huur op te zeggen en zijn verantwoordelijk voor het ontruimen en het correct opleveren van de woning.

Lees ook: Huur opzeggen
Terug
Terug
Vinco Wonen