Reparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden
Reparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden
TestReparaties kunt u direct via telefoonnummer 045 - 522 32 88 melden

Overlast en veiligheid

Overlast is erg vervelend voor u en voor ons. Wij werken aan prettige en veilige wijken. Als er problemen zijn, willen we die graag zo snel mogelijk oplossen. Op deze pagina vindt u informatie over wat u kunt doen als u overlast ondervindt en bij wie u met uw vraag terecht kunt.

U ondervindt overlast van buren of omwonenden

Als het geluid of het gedrag van buren of andere omwonenden uw woonplezier belemmert, vragen wij u deze overlast aan ons te melden. Bijvoorbeeld als er sprake is van geluidsoverlast, overlast door huisdieren, stank, vervuiling, ruzies en geschreeuw, of drugs en/of alcoholgebruik. 

Het is altijd goed om eerst zelf in gesprek te gaan met de overlastveroorzaker, want vaak veroorzaken mensen per ongeluk overlast. Als u er samen niet uitkomt, kunt u ons inschakelen. Bij ernstige overlast vragen we u ook rechtstreeks de politie in te schakelen.
 
U kunt overlast melden via onze Klantenservice: 045 - 522 32 55, via [email protected] of door onderstaand formulier in te vullen en aan ons te sturen. U kunt ook de wijkbeheerder van uw wijk aanspreken: wie dit is in uw wijk, ziet u op de pagina onze wijken.
Belangrijk is dat u de overlast melding zelf doet. In enkele gevallen kunnen wij u verzoeken de overlast alleen schriftelijk aan ons te melden.

Meld overlast met behulp van het onderstaande formulier:

Schakel de politie in bij ernstige overlast

Neem bij ernstige geluidsoverlast, vandalisme, geweld of andere strafbare feiten  direct contact op met de politie (0900 8844). Bij zeer ernstige gevallen belt u 112. Wij verzoeken u vervolgens ook ons in te schakelen via onze Klantenservice: 045 - 522 32 55 of via [email protected].

Overlast in de openbare ruimte meldt u bij de gemeente

Overlast in de openbare ruimte kunt u rechtstreeks melden bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan parkeerproblemen langs een openbare weg, illegaal gedumpt afval, losliggende stoeptegels, problemen met ondergrondse afvalcontainers of straatverlichting die niet werkt. 

  • Inwoners van Heerlen bellen de Servicetelefoon Openbare Ruimte, tel. 14 045, maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.00 uur, daarbuiten alleen voor calamiteiten. Meer informatie via www.heerlen.nl/meldingen.
  • Inwoners van Brunssum bellen het Meldpunt Overlast, tel. 045 – 527 85 55, maandag t/m donderdag van 8.30 – 17.00 uur en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur. Meer informatie via www.brunssum.nl/melding_doen

Download de app

Woont u in Heerlen en maakt u gebruik van een smartphone? Download dan de Gemeente Heerlen App. Via deze app kunt u heel gemakkelijk meldingen over de openbare ruimten doorgeven. Ook kunt u dan voor de optie kiezen om op de hoogte gehouden te worden van de afhandeling van uw melding.

Samen werken we aan een veilige en prettige buurt

Terug
Terug
Vinco Wonen